Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / czerwiec 2015 / Doradcy WUP na Targach Pracy w Miasteczku Galicyjskim

Doradcy WUP na Targach Pracy w Miasteczku Galicyjskim

18 czerwca w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyły się Targi Pracy i Przedsiębiorczości organizowane w ramach projektu Twoja Szansa realizowanego przez Powiat Nowosądecki w partnerstwie z Powiatem Limanowskim i Powiatem Gorlickim.

Targi Pracy I Przedsiębiorczości połączone były z konferencją podsumowującą projekt i miały na celu wskazanie mieszkańcom Małopolski dobrych praktyk oraz możliwości wsparcia instytucjonalnego oraz projektowego niezbędnego w procesie aktywizacji zawodowej.

W odpowiedzi na zaproszenie skierowane ze strony organizatorów w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu. Podczas Targów promowali usługi informacji i poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy za granicą świadczone przez asystenta sieci EURES. 

targi 

Uczestnicy Targów mogli również zapoznać się z ofertami pracy zarówno lokalnymi, krajowymi jak i zagranicznymi, a także ofertami edukacyjnymi szkół z terenów powiatu nowosądeckiego. W programie przewidziane były również konsultacje i porady ekspertów w ramach salonu przedsiębiorczości oraz salonu doradztwa zawodowego.