Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / czerwiec 2015 / Eksperci o kompetencjach

Eksperci o kompetencjach

8 czerwca z okazji Małopolskiego Dnia Uczenia się odbyło się międzynarodowego wydarzenie eksperckie poświęcone kompetencjom na start.

Eksperci o kompetencjach

Debata ekspercka "Kompetencje na start"

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym. W debacie głos zabrali pracodawcy, przedstawiciele biznesu, administracji, organizacji, które w swojej codziennej działalności stykają się z różnymi koncepcjami kształtowania kompetencji, które przyczyniają się do utrzymania dobrej pozycji na rynku pracy. Jednocześnie do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali eksperci z Portugalii, Hiszpanii, Francji, Bułgarii, Holandii, Belgii i Turcji. Goście z zagranicy reprezentowali instytucje zajmujące się tematem uczenia się przez całe życie, edukacją, kształceniem zawodowym.

Ważna jest otwartość na wiedzę

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele start-upów, którzy opisali kompetencje, które posiadają ich pracownicy i współpracownicy. Zarówno Pani Joanna Stefańska  (Lifetramp) jak i Pan Paweł Nowak (Contelio, Press Pad) podkreślali jak ważne u „startaupowców" jest umiejętność wyszukiwania informacji, otwartość na wiedzę, znajomość języków obcych. Pan Bartosz Józefowski z Krakowskiego Parku Technologicznego wskazał również na takie cechy jako: odporność na porażki, umiejętność łączenia faktów oraz gotowość do czerpania z różnych dziedzin życia. Charakteryzując swoją działalność młodzi ludzi podnosili, że mogą pracować gdziekolwiek chcą. Wystarczy kontakt ze światem za pomocą sieci Internet. Z drugiej strony podnosili, że Kraków jest w tym temacie wyjątkowy. Istnieje tutaj mnogość inspiracji, łatwo zorganizować grupę ludzi, która wierzy, że przedsięwzięcie odniesie sukces. W mniejszych miejscowościach takich możliwości jest mniej. Pan Marek Kolarski (Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie) potwierdził, że jego uczniowie te wszystkie cechy posiadają. Problem tkwi jednak w systemie edukacji, który zawęża program nauczania, ogranicza tak ważne zajęcia jak przedsiębiorczość.

Wspierać czy nie wspierać

Kolejnym wątkiem w dyskusji był ten dotyczący wsparcia aktywności i postaw proprzedsiębiorczych. Uczestnicy pochylili się nad tematem i spróbowali odpowiedzieć na pytanie: Czy wspierać, czy może lepiej nie przeszkadzać? Przedstawiciele młodego biznesu z jednej strony życzyliby sobie jak najmniejszej ingerencji w ich działalność. Z drugiej strony dały się słyszeć głosy o konieczność wspierania, motywowania młodych przedsiębiorców. Goście z Portugalii i Hiszpanii podawali przykłady ze swoich krajów: dobrym rozwiązaniem są programy szkoleń z przedsiębiorczości. Pani Alina Paluchowska - p.o Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wskazywała, aby nie zapominać o wsparciu tych osób, których dostęp do rynku pracy jest utrudniony. Chodzi o to, aby sensownie ulokować pieniądze i efektywnie wesprzeć tych, którzy mają mniejsze szanse.

Natomiast Pani Barbara Matyaszek-Szarek (Heuresis) przytoczyła dane, z których wynika, że jedynie 20% ludzi ma predyspozycje do bycia przedsiębiorczym. To co jest ważne, to działać tak, aby wybór do bycia przedsiębiorcą był wyborem pozytywnym. Wtedy jest wyborem trafionym i cieszy najbardziej. Nie może być tak, że człowiek wybiera ścieżkę samozatrudnienia, gdyż nie ma innego wyboru. Z tym zgodziła się Pani Natalia Baranowska (Selvita): najważniejsze jest to, że ma się do czegoś chęć i zapał.

Współpraca nauki i biznesu

Drugim głównym tematem debaty była współpraca nauki oraz biznesu. Naukowcy i przedsiębiorcy podkreślali, aby nie traktować tych dwóch sfer jako odrębnych światów. Pan Tomasz Nocuń (Selvita) zaznaczył, że mówimy jedynie o prowadzeniu nauki w mniej lub bardziej komercyjny sposób. Współpraca B+R ma wprawdzie rozbieżne cele (przedsiębiorcy chcą prowadzić badania dla zysku, naukowcom zależy na publikacji i prestiżu), każde z nich ma swoje zaplecze, ale ważne jest, aby jak najlepiej wykorzystać kompetencje obu środowisk. Pan Piotr Babieno (Bloober Team) stwierdził, że żadna ze stron tej współpracy nie potrzebuje. Jednak obie strony do tego dążą. Ważne we współpracy B+R są jasno określone cele. Ale te cele musi mieć określone przede wszystkim cały region. Z jasno wskazanymi obszarami na które stawia i które chce rozwijać. Bez tego współpraca nauki biznesu będzie mało efektywna. Odpowiadając na te słowa Pani Anna Mlost (Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego) podsumowała działania, które do tej pory wdrożyło Województwo w zakresie współpracy B+R. Z drugiej strony podkreśliła jak wiele środków planowane jest na wsparcie tego obszaru w ramach Programu Regionalnego Województwa Małopolskiego w obecnej perspektywie.

Liczą się uniwersalne kompetencje

Ostatnia część debaty poświęcona była kwalifikacjom. Zgromadzeni zgodzili się, że rozwiązaniem, które uporządkuję proces ich zdobywania i potwierdzania będzie wdrażana Krajowa Rama Kwalifikacji. Ułatwi ona proces rekrutacji, pozwoli spojrzeć na kandydata obiektywnie, na to, co tak faktycznie umie. Eksperci zgodzili się również z tym, że w obszarze oceny kompetencji społecznych coś szwankuje. Na pewno warto skupić się na kompetencjach uniwersalnych, takich, które mogą być przydatne w przyszłości.

Debatę poprowadzili Cezary Ulasiński i Jakub Żywiec z Centrum Doradztwa Strategicznego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego.