Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / czerwiec 2015 / Pracodawca – Rynek – Pracownik

Pracodawca – Rynek – Pracownik

WUP w Krakowie zaprasza do zapoznania się z najnowszymi wynikami badania małopolskich pracodawców.

Z badania wynika, że w procesie rekrutacji małopolscy pracodawcy brali pod uwagę przede wszystkim doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie. Jedna trzecia z nich oczekiwała, że kandydaci do pracy będą posiadali pełne przygotowanie do jej wykonywania. Pozostałe dwie trzecie było skłonnych doszkolić pracowników w różnym zakresie. Pełnego przygotowania wymagali pracodawcy z branży transportowej oraz ochrony zdrowia, a także spora część przedstawicieli branży budowlanej, przetwórstwa przemysłowego oraz informacji i komunikacji. Najbardziej skłonni do doszkalania pracowników byli przedsiębiorcy z sekcji „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna".

Kompetencje indywidualne, psychologiczne były najbardziej pożądanymi przez pracodawców (36% wskazań), m.in.: odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość. Na kolejnym miejscu znalazły się kompetencje interpersonalne (20%), w tym: umiejętność budowania i podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi, komunikatywność oraz umiejętność współpracy w grupie.

Ponad dwie trzecie pracodawców zwracało uwagę na trudności w rekrutacji pracowników. Kandydaci na ogół nie posiadali odpowiedniego doświadczenia zawodowego, a także umiejętności typowo zawodowych oraz kompetencji indywidualnych, psychologicznych, takich jak: zarządzanie czasem, kultura osobista, uprzejmość i autoprezentacja.

Wszystkie wyniki badania są dostępne w raporcie "Pracodawca - Rynek - Pracownik. Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2014". Wybrane zagadnienia zawarto w ulotce informacyjnej. Publikacje dostępne są w serwisie internetowym Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.