Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / czerwiec 2015 / Spotkanie dla doradców zawodowych w subregionie tarnowskim

Spotkanie dla doradców zawodowych w subregionie tarnowskim

9 czerwca w Zespole Zamiejscowym w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie odbyło się już kolejne spotkanie dla doradców zawodowych pod hasłem: „Aktywny absolwent – jak uniknąć bezrobocia wśród młodzieży”. Wśród uczestników znaleźli się zarówno przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy jak i instytucji edukacyjnych działających w subregionie tarnowskim.

Tematyka spotkania koncentrowała się wokół wsparcia osób młodych w aktywnym funkcjonowaniu na rynku pracy. W oparciu o wyniki badań i analiz przedstawiciel Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP Kraków zaprezentował sytuację absolwentów wchodzących na rynek pracy. Zwrócił uwagę na podejmowane przez nich aktywności - zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i poszukiwanie pierwszej pracy. Doradca zawodowy z tarnowskiego Centrum omówił wpływ osób dorosłych - rodziców na wybory edukacyjno - zawodowe przyszłych absolwentów szkół. Nawiązaniem do tematyki spotkania była prezentacja dobrej praktyki w zakresie współpracy szkolnego doradcy zawodowego z rodzicami i podejmowanych  w tym zakresie inicjatyw.

W drugiej części spotkania podczas pracy warsztatowej  wykorzystano metodę case study - uczestnicy korzystając z opisów przypadków opracowali plan współpracy z rodzicem jako aktywnym uczestnikiem działań edukacyjno - zawodowych przyszłego absolwenta.

Uczestnicy w swoich komentarzach oceniających spotkanie, docenili zwłaszcza praktyczną część i wyrazili zainteresowanie udziałem w tego typu przedsięwzięciach w przyszłości.

Kolejne spotkanie doradców zawodowych w Tarnowie zaplanowano we wrześniu.