Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / lipiec 2015

lipiec 2015

2015-07-23 11:40

Bezrobotni z Małopolski pracują w 45 obiektach turystycznych

Podczas wakacji warto odwiedzić miejsca na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Obiekatami na szlaku opiekują się osoby długotrwale bezrobotne.

Zobacz więcej

2015-07-21 09:00

500 mln wsparcia dla poszkodowanych embargiem

Ponad tysiąc złotych miesięcznie dopłaty do wynagrodzenia pracownika mogą uzyskać przedsiębiorcy, którym spadły obroty po nałożeniu embarga na polskie produkty i usługi na terenie innych krajów. Na ten cel przeznaczono w latach 2015-2016 do 500 mln zł ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przedsiębiorcy z Małopolski mogą składać wnioski o pomoc finansową do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Zobacz więcej

2015-07-08 16:45

Barometr zawodów będzie badaniem ogólnopolskim

W tym roku po raz pierwszy badanie "Barometr zawodów" zostanie przeprowadzone w całej Polsce.

Zobacz więcej

2015-07-07 12:25

Festiwal Funduszy Europejskich w Oświęcimiu

12 lipca zapraszamy do Oświęcimia. Na tamtejszym rynku odbędzie się kolejna z cyklu letnich imprez "Małopolska myśli o Tobie".

Zobacz więcej

2015-07-06 11:47

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą czyli vis-à-vis z rekruterem

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na warsztaty pn. "Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą".

Zobacz więcej

2015-07-01 15:30

VIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

1 lipca 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Było to pierwsze posiedzenie, w którym uczestniczył nowopowołany Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Pan Jacek Pająk.

Zobacz więcej

2015-07-01 15:00

Zawodowy start małopolskich absolwentów

WUP w Krakowie zaprasza do zapoznania się z wynikami badania absolwentów szkół zawodowych w Małopolsce.

Zobacz więcej

2015-07-01 12:39

Spotkanie dla projektodawców POWER

30 czerwca 2015 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkanie dotyczyło ogłoszonego 18 czerwca 2015 r. konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy.

Zobacz więcej