Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / lipiec 2015 / Zawodowy start małopolskich absolwentów

Zawodowy start małopolskich absolwentów

WUP w Krakowie zaprasza do zapoznania się z wynikami badania absolwentów szkół zawodowych w Małopolsce.

Badanie potwierdza, iż w 2014 roku poprawiła się sytuacja małopolskich absolwentów: zmniejszył się odsetek osób, które nie pracowały i nie uczyły się (tzw. NEETs-ów), zmniejszył się także odsetek tych, którzy przez cały rok od ukończenia szkoły nie znaleźli dla siebie zajęcia, czyli tzw. długotrwałych NEETs-ów.

Wśród absolwentów najpopularniejszą formą zatrudnienia było zatrudnienie w oparciu o umowę czasową oraz kontrakty cywilnoprawne, co wynika zarówno z niechęci pracodawców do zbyt szybkiego wiązania się z początkującym na rynku pracy pracownikiem, jak również z dodatkowych aktywności samej młodzieży, która się uczy i nie ma możliwości zaangażować się tylko w pracę. Co dziesiąty absolwent wykonywał pracę bez formalnej umowy.

Absolwenci, którzy uczyli się w zawodach turystyczno-gastronomicznych i usługowych, znajdowali się w trudniejszej sytuacji niż pozostali. W trzech kolejnych rocznikach (kończących szkołę w 2011, 2012 i 2013 roku) to właśnie w tych zawodach pojawiło się stosunkowo najwięcej NEETs-ów. Osoby, które nie miały pracy i jej poszukiwały, twierdziły, że ich szanse na jej znalezienie były nikłe.

Oceniając praktyczną naukę zawodu pozytywne oceny zostały wystawione wyposażeniu miejsc pracy u przedsiębiorców oraz przygotowaniu opiekunów praktyk w warsztatach szkolnych. Zajęcia praktyczne wyżej oceniali absolwenci, którzy uczyli się w zasadniczych szkołach zawodowych w trybie młodocianego pracownika, a także byli słuchacze szkół policealnych. Najniższe noty praktykom wystawiła młodzież z techników. Jednym z podstawowych problemów podnoszonych przez absolwentów był zbyt krótki czas edukacji praktycznej, uniemożliwiający przygotowanie do wykonywania zawodu.

Wszystkie wyniki badania są dostępne w publikacji Zawodowy start. Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych 2014. Wybrane zagadnienia zawarto w ulotce informacyjnej. Opracowania dostępne są w serwisie internetowym Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.