Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2015 / O uczeniu się przez całe życie

O uczeniu się przez całe życie

W dniach 8-10 czerwca już po raz trzeci spotkali się partnerzy projektu „The Lifelong Learning HUB”. Gospodarzem wydarzenia był WUP Kraków.

O uczeniu się przez całe życie

Spotkanie Partnerów projektu HUB Lifelong learning Kraków 2015

Celem projektu „The Lifelong Learning HUB" jest wspieranie wspólnego zrozumienia tematyki uczenia się przez całe życie w całej Europie. Inicjatywa skupia dziesięciu partnerów z ośmiu krajów europejskich, reprezentujących władze publiczne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, izby gospodarcze oraz instytucje edukacyjne.

Trzydniowe spotkanie było cenną okazją dla partnerów do podzielenia się wynikami przeprowadzonych w każdym kraju badań na temat stanu wdrażania europejskich strategii w obszarze uczenia się przez całe życie oraz rekomendacjami opracowanymi wspólnie z ekspertami podczas LLL-Forów, organizowanych równolegle w każdym z krajów realizujących projekt.  Planowano dalsze działania oraz podjęto niezbędne przygotowania do wieńczącego projekt spotkania AGORA, które odbędzie się w Belgii na wiosnę 2016 roku.

Podczas pobytu w Polsce, partnerzy mieli również okazję uczestniczyć w eksperckiej debacie "Kwalifikacje na start", zorganizowanej przez  WUP Kraków oraz Krakowski Park Technologiczny w ramach Małopolskiego Dnia Uczenia się. Dyskusje toczyły się wokół trzech kluczowych zagadnień:  1) start-up i nowoczesna firma, 2) współpraca świata nauki i przedsiębiorczości, 3) kompetencje a rynek pracy.