Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2016 / listopad 2016 / Wyniki głosowania na Edukacyjną Gminę Małopolski 2016

Wyniki głosowania na Edukacyjną Gminę Małopolski 2016

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami głosowania mieszkańców na Edukacyjną Gminę Małopolski 2016. Ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu podejmie Kapituła Plebiscytu.

W wyniku głosowania mieszkańców, gminy nominowane do tytułu Edukacyjnej Gminy Małopolski 2016 otrzymały następującą liczbę głosów:

Przypominamy, że waga głosowania to 49%. O pozostałych 51% wyniku decyduje punktacja, która zostanie przyznana przez Kapitułę Plebiscytu. Decyzje podejmowane przez Kapitułę Plebiscytu są ostateczne. Rozstrzygnięcie plebiscytu zostanie podane do publicznej wiadomości podczas uroczystej gali podsumowującej plebiscyt - 7 grudnia 2016 r.

Łączna liczba głosów jest sumą wyników zgromadzonych w pierwszym formularzu, który funkcjonował od 14 do 17 listopada oraz wyników z kolejnych formularzy, uruchomionych po przerwie technicznej, osobno dla każdej z gmin.W głosowaniu nie było limitów głosów na jednego mieszkańca ani ograniczenia terytorialnego głosowania.

Plebiscyt organizowany jest w ramach projektu "Kierunek Kariera". Organizatorem plebiscytu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - instytucja województwa małopolskiego.

Regulamin plebiscytu jest dostępny tutaj