Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2016 / grudzień 2016 / 1000 Małopolan zrobiło Bilans Kariery!

1000 Małopolan zrobiło Bilans Kariery!

Od początku lutego 2016 r. 1000 osób skorzystało z Bilansu Kariery - usługi oferowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, dzięki której można m.in. otrzymać bony na szkolenia językowe i komputerowe. To właśnie z 1000. uczestniczką – P. Pauliną - rozmawiamy o wpływie Bilansu Kariery na życie zawodowe.

- Pani Paulino, w jaki sposób dowiedziała się Pani o Bilansie Kariery?

- O Bilansie Kariery usłyszałam w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie. W trakcie zajęć doradca zawodowy omówił tę usługę i zachęcił do skorzystania z niej.

- Czy wówczas już Pani pracowała?

- Nie, byłam wtedy jeszcze osobą bezrobotną.

- Jak to się stało, że dołączyła Pani do projektu „Kierunek Kariera", adresowanego do osób pracujących?

- Podjęłam pracę i od razu zgłosiłam się do Państwa jednostki.

- Dlaczego zdecydowała się Pani skorzystać z Bilansu Kariery i z dofinansowania do szkoleń?

- Chciałam poszerzyć swoją wiedzę i po prostu zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

- W takim razie, jak ocenia Pani współpracę ze swoim doradcą zawodowym?

- Bardzo dobrze. Pani Monika Włudyka-Zięba jest bardzo uprzejmą oraz pomocną osobą.

- Co udało się Wam wypracować w trakcie tych spotkań? Jakie korzyści Pani z nich wyniosła?

- Dzięki testom lepiej poznałam samą siebie i swoje zainteresowania zawodowe oraz mocne i słabe strony. Dowiedziałam się również, w którym kierunku mam podążać, by rozwijać się zawodowo. Teraz już potrafię nazwać, co mi się podoba, a co nie, co chciałabym robić oraz jakie umiejętności powinnam rozwijać.

- A czy wcześniej korzystała Pani z innych usług oferowanych przez nasz urząd?

- Tak. Brałam udział w zajęciach dotyczących przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz poświęconych rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą.

- W czym one Pani pomogły?

- Podczas własnej rozmowy o pracę po prostu wiedziałam już, czego mogę się spodziewać, jakie pytania może zadać pracodawca oraz jak poradzić sobie w tym momencie ze stresem.

- Jak Pani myśli, jaki wpływ na Pani życie będzie miała usługa Bilansu Kariery? Czy warto z niej skorzystać?

- Myślę, że dzięki niej, tak jak już wcześniej wspominałam, zdobędę nowe kwalifikacje zawodowe i poszerzę swoją wiedzę. Bilans Kariery pozwala bowiem lepiej poznać samego siebie, określić swoje mocne i słabe strony oraz cele zawodowe. Naprawdę polecam.

- Dziękuję za rozmowę.

- Dziękuję bardzo.

Przypominamy, że Bilans Kariery pozwala na podsumowanie swojego dorobku: doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz odbytych kursów i szkoleń, a także innych posiadanych umiejętności, w tym nieudokumentowanych. Bilans Kariery stanowi również pierwszy krok do otrzymania bonów, które pozwolą uczestnikom projektu "Kierunek Kariera" uzyskać dofinansowanie do szkoleń językowych i komputerowych.

Z Bilansu Kariery mogą skorzystać osoby pracujące (zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników), które:

  • ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
  • ukończyły 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia;
  • mieszkają, uczą się lub pracują w Małopolsce.

Szczegółowe informacje dotyczące Bilansu Kariery można znaleźć na stronie www.pociagdokariery.pl.