Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2016 / grudzień 2016 / Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Tarnowie

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Tarnowie

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych z oferty Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie skorzystało 235 osób.

W przedsięwzięcie zaangażowano 6 instytucji partnerskich z terenu Tarnowa i powiatu tarnowskiego.

Zorganizowano warsztat "Radzenie sobie ze stresem", który skierowany był przede wszystkim do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W trakcie warsztatów uczestnicy poznawali źródła oraz różne bodźce powstawania stresu. Wykonywali ćwiczenia oraz case study pozwalające na określenie reakcji na stres oraz metod radzenia sobie z nim.

Natomiast w warsztacie "Twoja przyszłość - Twoja Kariera" uczestniczyły osoby młode przygotowujące się do wejścia na rynek pracy i planujące wybór drogi edukacyjnej, poszukujące zatrudnienia, które zamierzają wybrać, zmienić zawód lub rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe.

Spotkania informacyjne "Pociąg do kariery - Chłopska Szkoła Biznesu", zrealizowane wspólnie z Zespołem Szkół Plastycznych w Tarnowie, adresowane były do młodych osób zainteresowanych określeniem swoich cech przedsiębiorczych, predyspozycji zawodowych. W trakcie spotkań zostały określone cechy niezbędne osobom przedsiębiorczym - planującym założenie własnej firmy oraz przekazane informacje z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

Z kolei w spotkaniach informacyjnych: "Pociąg do kariery - planowanie kariery zawodowej" uczestniczyła młodzież ostatnich klas liceów ogólnokształcących zainteresowana rozwojem swojej kariery oraz rozwojem osobistym. Podczas spotkań omówiono czynniki ukierunkowujące wybór zawodu i kształcenia.

W trakcie seminarium dla bibliotekarzy doradca zawodowy zaprezentował temat "Wsparcie w rozwoju zawodowym" oraz przedstawił działania świadczone przez Urząd Pracy w Krakowie oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie.