Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2016 / grudzień 2016 / Nabór wniosków na projekty dot. przekwalifikowania pracowników

Nabór wniosków na projekty dot. przekwalifikowania pracowników

5 grudnia 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków na projekty związane z realizacją programów przekwalifikowania pracowników i wsparcia w tym zakresie pracodawców.

Do 4 stycznia 2017 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typ projektu A: Programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.

Realizacja programów przekwalifikowania oznacza przygotowanie uczestników projektów (pracowników) do pracy na nowych lub zmodyfikowanych stanowiskach pracy o mniejszym obciążeniu dla zdrowia poprzez udzielenie dostosowanego do potrzeb pracowników wsparcia o charakterze szkoleniowym.

Projektodawca, co do zasady, powinien zaplanować wsparcie w taki sposób, aby umożliwić pracownikom, będącym uczestnikami projektu, możliwość kontynuowania pracy w obrębie tego samego przedsiębiorstwa w warunkach niestanowiących znacznego obciążenia dla zdrowia (na innym stanowisku, na stanowisku zmodyfikowanym/zmodernizowanym zgodnie z indywidualnymi potrzebami zdrowotnymi). 

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

  • przedsiębiorcy,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy,
  • organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na kwiecień 2017 r.

Do rozdysponowania jest ponad 19 mln 795 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są na stronie RPO WM