Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2016 / grudzień 2016 / Rekomendacje w zakresie wsparcia osób młodych

Rekomendacje w zakresie wsparcia osób młodych

Prace Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Osób Młodych w roku 2016 zostały uwieńczone opracowaniem "Małopolskich Gwarancji dla Młodzieży. Rekomendacji w zakresie wspierania osób młodych na rynku pracy".

Głównym celem wypracowanych przez Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych Rekomendacji jest określenie ram polityki ukierunkowanej na poprawę sytuacji osób młodych na rynku pracy. Założenia polityki rynku pracy wobec osób młodych mają przyczynić się do realizacji założeń Gwarancji dla Młodzieży i tworzyć ramy dla wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi I Programu, w tym wszczególności okreslać kierunki działań podejmowanych w Małopolsce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom oraz ekspertom, którzy aktywnie uczestniczyli w podejmowanych przez nas działaniach i angażowali się w prace nad wypracowaniem Rekomendacji.

Do pobrania: "Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży. Rekomendacje w zakresie wspierania osób młodych na rynku pracy"