Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2016 / grudzień 2016 / Spadło bezrobocie. Małopolska w czołówce

Spadło bezrobocie. Małopolska w czołówce

W październiku 2016 r. nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Województwo małopolskie pod jego względem znajduje się na 2. miejscu w kraju - tuż za województwem wielkopolskim.

Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 94 680 osób - prawie 21 tys. mniej niż w ubiegłym roku.

Małopolska na 2. miejscu w kraju z niską stopą bezrobocia

Województwo małopolskie utrzymało 2. pozycję pod względem stopy bezrobocia (wraz z województwem śląskim). Znajduje się tuż za województwem wielkopolskim (5,0%).

W październiku stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 6,6% - o 1,6 punktu procentowego mniej niż wartość ogólnopolska (8,2%).

Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach i miastach Małopolski

W Krakowie udział osób bezrobotnych spadł do 3,7%. Stopę bezrobocia niższą niż w Małopolsce odnotowano w następujących powiatach: myślenickim (4,8%), suskim (5,1%), krakowskim (5,4%), wadowickim (6%), bocheńskim (6,1%), mieście Nowym Sączu (6,3%) i wielickim (6,5%).

Z kolei niższą od ogólnopolskiej (8,2%) stopą bezrobocia rejestrowanego charakteryzują się: miasto Tarnów (7,1%), powiaty: miechowski (7,1%), oświęcimski (7,8%), brzeski (7,9%) oraz proszowicki (8%).

Pozostałe powiaty nadal borykają się z wysokim bezrobociem rejestrowanym (gorlicki - 8,8%, olkuski - 8,9%, tarnowski - 9,1%, nowotarski - 9,2%, limanowski - 10%, nowosądecki - 10,1%, chrzanowski - 10,4%, tatrzański - 12%, dąbrowski - 13,6%).

Ile osób zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy?

W październiku odpływ osób bezrobotnych był większy niż napływ (o prawie 1,5 tys. mniej). Oba czynniki miały mniejszą skalę niż przed rokiem. Napływ wyniósł niemal 13,7 tys. osób (w ubiegłym roku 15,8 tys.), a odpływ 15,1 tys. (w październiku 2015 r. 17,5 tys.).

W październiku zarejestrowano prawie 2,7 tys. osób niepracujących w okresie poprzedzającym rejestrację (rok wcześniej 3,3 tys.). Po zwolnieniu z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy zarejestrowało się 699 osób. Pozostałe 10,3 tys. nowo zarejestrowanych stanowiły osoby, którym umowy wygasły lub też same złożyły wypowiedzenie.

Ponad połowa (50,3%) osób, które wyrejestrowano z powiatowych urzędów pracy w Małopolsce, podjęła pracę. Nadal znaczna była liczba wyrejestrowanych z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy (2,5 tys. osób, czyli 16,3% wyrejestrowanych), a kolejne 1,1 tys. (7%) dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego.

Oferty pracy w powiatowych urzędach pracy - ile wpłynęło?

W październiku 2016 r. wpłynęło więcej ofert niż w roku poprzednim. Zgłoszono 8,5 tys. miejsc pracy - prawie 1,5 tys. więcej niż w październiku 2015 r. Pracy sezonowej dotyczyło 2,1 tys. ofert, a staży - 847 ofert.

Małopolski rynek pracy - informacje miesięczne