Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2016 / czerwiec 2016 / O MSUES na Ogólnopolskim Kongresie Edukacji Pozaformalnej

O MSUES na Ogólnopolskim Kongresie Edukacji Pozaformalnej

W czwartek, 23 czerwca, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie brał udział w Ogólnopolskim Kongresie Edukacji Pozaformalnej w Łodzi, podczas którego rozmawiano o jakości usług szkoleniowych: rozwiązaniach projakościowych i potrzebie wpływania na jakość w edukacji pozaformalnej.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Jacek Pająk - zaprezentował Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych - standard przygotowany z instytucjami szkoleniowymi dla poprawy jakości rynku szkoleń.

"Na Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych składają się 4 obszary: jakość usług, jakość kadry, jakość organizacji oraz jakość zarządzania. Są one rozpisane na 20 standardów, które były opracowywane przy współpracy z przedsiębiorcami i firmami szkoleniowymi" - mówił Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

MSUES jest standardem „skrojonym na miarę" branży szkoleniowej - przygotowany w 2010 r., następnie zweryfikowany w pilotażowych wdrożeniach z instytucjami szkoleniowymi. 147 instytucji z powodzeniem posługuje się już znakiem jakości MSUES.

Standard jest zweryfikowany w praktyce od strony instytucji szkoleniowych, dysponentów szkoleń, klientów (przedsiębiorców), oceniony pozytywnie przez ekspertów oraz przez Komisję Europejską w kontekście pracy nad  krajowym systemem jakości usług finansowanych z EFS - Rejestru Usług Rozwojowych prowadzonym przez PARP.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie funkcjonuje Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia, którego zadaniem jest dbanie o wysoką jakość szkoleń w Małopolsce.

"Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia gwarantuje bezpieczne działanie całego systemu" - podkreśla dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Działania Centrum nakierowane są na to, aby  MSUES był standardem, wyróżniającym posiadających dobrą jakość usług szkoleniowych. W związku z tym duże znaczenie przy wdrożeniu MSUES ma wymiar edukacyjny certyfikacji, szczególnie widoczny w trakcie przygotowania do audytu. Sam proces audytu jest zaprojektowany tak, aby rozwijać firmę w kierunku jakości. Wiąże się z tym również postawienie wysokich wymagań dotyczących kadry audytorów oraz zapewnienie im wsparcia merytorycznego w zakresie specyfiki usług edukacyjno-szkoleniowych. Ponadto proces audytu jest zoptymalizowany dokładnie dla potrzeb instytucji szkoleniowych. Monitorowanie systemu prowadzone jest w sposób ciągły, w oparciu o reklamacje klientów i analizy ryzyka.

Zakładany jest również rozwój standardów związany z ich aktualizacją.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami systemu oraz do kontaktu:

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków
tel.: (12) 61 98 452, faks: (12) 42 29 785
e-mail: jakosc@wup-krakow.pl