Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2016 / lipiec 2016 / Otrzymaj zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą

Otrzymaj zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą

Są wakacje. Wielu z nas wyjeżdża w tym czasie do pracy w krajach należących do UE, EOG lub Szwajcarii. Co należy zrobić, kiedy straci się pracę?

PRZED POWROTEM DO POLSKI

Nie rezygnuj z wyższego zasiłku - staraj się o zasiłek w kraju, w którym pracowałeś

Pracowałeś i straciłeś pracę na terenie Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii - masz możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych w państwie ostatniego zatrudnienia na warunkach obowiązujących i w wysokości zasiłku wypłacanego w tym kraju.

Mając prawo do zasiłku dla bezrobotnych, możesz skorzystać z tzw. "transferu zasiłku" do Polski. Oznacza to, że instytucja zagraniczna będzie wypłacała Ci zasiłek podczas poszukiwania pracy w Polsce - przez okres 3-6 miesięcy i w wysokości ustalonej za granicą. W tym celu pobierz dokument U2.

Jak uzyskać dokument U2?

 • rejestrujesz się za granicą we właściwej instytucji ds. bezrobocia i uzyskujesz prawo do zasiłku dla bezrobotnych;
 • pozostajesz w dyspozycji urzędu przez 4 tygodnie;
 • składasz wniosek o wydanie dokumentu U2 w związku z zamiarem poszukiwania pracy w Polsce.

PO POWROCIE DO POLSKI

Wróciłeś do kraju bez zasiłku, sprawdź, co przysługuje Ci w Polsce

Jeżeli nie spełniłeś warunków do otrzymania zasiłku w kraju, w którym ostatnio pracowałeś lub prowadziłeś działalność gospodarczą i powróciłeś do Polski, prawo do zasiłku dla bezrobotnych z zaliczeniem okresów pracy z zagranicy będzie ustalane na podstawie polskiego ustawodawstwa przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w przypadku, gdy:

 • ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia był na terenie Polski;
 • ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia nie był w Polsce, ale posiadałeś swoje zwykłe miejsce zamieszkania w Polsce podczas pracy za granicą (art. 11 Rozporządzenia 987/2009 - służący ustaleniu miejsca zamieszkania).

Aby uzyskać zasiłek w Polsce:

 • rejestrujesz się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego;
 • wypełniasz wniosek o ustalenie prawa do zasiłku;
 • składasz dokument U1 potwierdzający Twoje zatrudnienie w krajach UE/EOG i Szwajcarii.

U1 jest jedynym dokumentem urzędowym potwierdzającym Twój okres zatrudnienia, ubezpieczenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

O dokument U1 staraj się sam jeszcze przed powrotem do Polski - komplet dokumentów pozwoli na wydanie decyzji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w terminie do 1 miesiąca.

Jeżeli nie posiadasz U1, wówczas Wojewódzki Urząd Pracy wystąpi do zagranicznej instytucji ds. bezrobocia o wydanie urzędowego dokumentu potwierdzającego Twój okres zatrudnienia i ubezpieczenia. Wtedy znacznie wydłuży się czas oczekiwania na decyzję w Twojej sprawie.

Czas oczekiwania na dokument U1 z zagranicznej instytucji właściwej wynosi 3-6 miesięcy.

Ważne:

Okresy zatrudnienia lub okresy pracy na własny rachunek wykazane na dokumencie U1 przez instytucję zagraniczną muszą być uznane zgodnie z prawem wewnętrznym tego państwa za okresy ubezpieczenia z tytułu bezrobocia, aby można było je zaliczyć do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych.

SOLVIT pomoże Ci w przypadku trudności z uzyskaniem dokumentów

Solvit jest bezpłatnym systemem w Ministerstwie Rozwoju, który pośredniczy w rozwiązywaniu problemów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego, powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa Unii Europejskiej. Solvit pomaga zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom - http://ec.europa.eu/solvit/index_pl.htm.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie:

 • telefonicznie: 12 428 78 73;
 • e-mailowo: up@wup-krakow.pl;
 • osobiście: pl. Na Stawach 1, I piętro, pok. 118.