Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2016 / lipiec 2016 / Zgromadzenie Partnerów Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Osób Młodych

Zgromadzenie Partnerów Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Osób Młodych

W poniedziałek, 18 lipca, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie odbędzie się Zgromadzenie Partnerów Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Osób Młodych.

Do udziału w spotkaniu zaproszone zostały małopolskie instytucje działające na rzecz aktywizacji młodzieży lub reprezentujące młodzież, które należą do działającego od 2014 r. Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Osób Młodych.

Podczas spotkania przedstawiciele Partnerów określą strukturę oraz zasady funkcjonowania Partnerstwa, a także przyjmą cele pracy do końca 2016 r.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu "Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Podczas kolejnych spotkań Partnerzy pogłębią diagnozę sytuacji młodych Małopolan na lokalnych rynkach pracy oraz wspólnie pracować będą nad wypracowaniem rekomendacji skierowanych do instytucji rynku pracy w zakresie wsparcia tej grupy. Działania w ramach projektu pozwolą zwiększyć zakres i trafność oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.