Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2016 / lipiec 2016 / Spadło bezrobocie. Małopolska dalej w czołówce

Spadło bezrobocie. Małopolska dalej w czołówce

W maju nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Województwo małopolskie pod jego względem nadal znajduje się na 3. miejscu - tuż za województwami: wielkopolskim i śląskim.

Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 109 640 osób. Tym samym liczba bezrobotnych była najniższa od III kwartału 2009 r. (około 90 000 osób), czyli najlepszego pod tym względem okresu od przejścia powiatowych urzędów pracy do struktur samorządu.

Małopolska wciąż na 3. miejscu w kraju z niską stopą bezrobocia

Województwo małopolskie utrzymało swoją pozycję pod względem stopy bezrobocia. Znajduje się na 3. miejscu - tuż po województwach: wielkopolskim (5,7%) i śląskim (7,6%).

W maju stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 7,7% - o 0,3 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,4 punktu procentowego mniej niż wartość ogólnopolska.

Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach i miastach Małopolski

W Krakowie bezrobocie jest na poziomie naturalnego (4,3%). Stosunkowo niska stopa bezrobocia występuje ponadto w powiatach krakowskim (6,4%), myślenickim (6,5%), suskim (6,6%) i bocheńskim (6,6%). Niższą od ogólnopolskiej (9,1%) stopą bezrobocia rejestrowanego charakteryzują się ponadto duże miasta (Tarnów - 7,9%, Nowy Sącz - 7,1%), pozostałe powiaty otaczające Kraków (wielicki - 7,5% i proszowicki - 8,9%) oraz powiaty: brzeski (9,1%), miechowski (8,2%), oświęcimski (8,7%) i wadowicki (7,9%). Powiaty wschodnie i południowe notowały w maju bezrobocie rzędu 10,0-14,5%.

Stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich powiatach województwa. Spadek wyniósł od 0,1 punktu procentowego w Krakowie do 0,8 punktu w powiecie nowotarskim.

Ile osób zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy?

Napływ bezrobotnych do rejestrów powiatowych urzędów pracy wyniósł prawie 10,6 tys. osób i był niższy o ponad 1/3 od odpływu (16,6 tys.). Liczba zarejestrowań była o 587 osób mniejsza niż przed rokiem, a wyrejestrowań - mniejsza o 1 205 osób.

7,9 tys. osób zarejestrowało się po wygaśnięciu umowy z pracodawcą lub zwolnieniu się z pracy. Z przyczyn leżących po stronie pracodawcy pracę straciło 668 nowo zarejestrowanych osób. 2,1 tys. osób nie pracowało w okresie poprzedzającym rejestrację.

Nieco mniej niż połowa osób wyłączonych w maju z ewidencji bezrobotnych podjęła pracę, a niecałe 10% - staż. W niemal 1/3 przypadków osoby wyrejestrowane same zrezygnowały ze statusu bezrobotnych lub nie potwierdziły gotowości do pracy.

Oferty pracy w powiatowych urzędach pracy - ile wpłynęło?

Zmniejszyła się liczba ofert wpływających do urzędów. W maju zgłoszono 8 341 ofert - o 811 mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 115 więcej niż tym samym miesiącu roku ubiegłego. 5,3 tys. ofert zgłoszonych w maju 2016 r. to oferty nie subsydiowane ze środków publicznych. Spadła też liczba ofert pracy dotyczących zatrudnienia sezonowego. W maju zgłoszono ponad 1,7 tys. takich ofert (w poprzednich miesiącach 2016 roku od 1,7 do 2,1 tys.).