Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2016 / lipiec 2016 / Statut Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Osób Młodych przyjęty

Statut Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Osób Młodych przyjęty

18 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie odbyło się Zgromadzenie Partnerów Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Osób Młodych. Podczas spotkania Partnerzy przyjęli statut i cele roczne na 2016 r.

Statut Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Osób Młodych przyjęty

Zgromadzenie Partnerów Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Osób Młodych, 18.07.2016

Partnerzy zdecydowali o powołaniu w ramach Partnerstwa 6 stałych grup zadaniowych - 5 grup subregionalnych oraz grupy regionalnej. Taka organizacja pracy pozwoli na określenie i skuteczne odpowiedzenie na specyficzne potrzeby młodych mieszkańców danego subregionu, a także na potrzeby uniwersalne młodych w całej Małopolsce.

Podczas spotkania uzgodniono również zasady funkcjonowania i kompetencje organów Partnerstwa oraz sposób przyjmowania nowych podmiotów w grono Partnerów.

Szczególnie akcentowano konieczność szerszego włączenia w prace Partnerstwa pracodawców, a przez to zachęcania ich do zatrudniania i inwestowania w rozwój młodych Małopolan.

Partnerzy we wspólnej pracy w ramach realizowanego projektu widzą szansę na zacieśnienie współpracy, która przyczyni się do pogłębienia diagnozy osób młodych, wypracowania efektywnych metod ich wsparcia oraz rozwoju Partnerstwa.