Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2016 / lipiec 2016 / Wiemy, kto udzieli dotacji na założenie działalności gospodarczej

Wiemy, kto udzieli dotacji na założenie działalności gospodarczej

Pięć instytucji z pięciu subregionów Małopolski pomoże beneficjentom w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Łącznie do zainteresowanych trafi dotacja w wysokości ponad 99 mln zł.

Operatorzy dotacji, którzy będą udzielali wsparcia w postaci dofinansowania na założenie własnej działalności gospodarczej, zostali wyłonieni zgodnie z założeniami naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Poddziałania 8.3.1. Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej.                                

Spośród 108 wniosków złożonych w naborze wybrano 5 instytucji, które będą udzielały wsparcia beneficjentom w poszczególnych subregionach. Będą to:

  1. Subregion Małopolska Zachodnia - Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu.
  2. Krakowski Obszar Metropolitarny wraz z Metropolią Krakowską - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
  3. Subregion Tarnowski - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
  4. Subregion Sądecki - Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o. o.
  5. Subregion Podhalański - Fundacja Rozwoju Regionu Rabka.

O dotację na zakładanie działalności gospodarczej będą mogły się starać osoby pozostające bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należące co najmniej do jednej z grup:

  • osób powyżej 50. roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • kobiet.

Pierwsze rekrutacje do projektów planowane są w okresie od lipca do września 2016 r.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie RPO WM.