Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / styczeń 2017 / Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

27 stycznia pracownicy urzędów pracy w całej Polsce obchodzą "Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia".

Święto zostało wprowadzone ustawą z 16 grudnia 2010 r. na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

27 stycznia 1919 r. utworzono w II Rzeczypospolitej Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy, będące ważnym instrumentem walki z bezrobociem. Józef Piłsudski podpisał wówczas Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że Polska jako jeden z pierwszych krajów europejskich powołała do życia państwową służbę zatrudnienia.

Z tej okazji życzymy

wszystkim Pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia

zadowolenia z pracy,
poczucia wspólnoty interesów i dążenia do jednego celu
oraz satysfakcji z pełnienia służby publicznej na rzecz drugiego człowieka.

Dyrekcja oraz Pracownicy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie