Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / styczeń 2017 / Konkurs na partnera

Konkurs na partnera

WUP w Krakowie ogłasza konkurs na partnera krajowego do projektu pn. "Małopolskie procedury rynku pracy dla pracodawców”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza konkurs na partnera krajowego będącego organizacją pracodawców do przygotowania, i po uzyskaniu dofinansowania, do realizacji projektu pn. "Małopolskie procedury rynku pracy dla pracodawców", zwanego dalej Projektem.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Głównym celem projektu jest wypracowanie dwóch modelowych procedur dotyczących działań instytucji rynku pracy w zakresie realizacji zadań związanych ze współpracą z pracodawcami i przedsiębiorcami.

Do pobrania: