Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / styczeń 2017 / Laureaci Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy nagrodzeni

Laureaci Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy nagrodzeni

30 stycznia 2017 r. po raz 1. wręczono Małopolską Nagrodę Rynku Pracy - wyróżnienie potwierdzające aktywną postawę, honorujące najlepsze inicjatywy wspierające rozwój rynku pracy województwa małopolskiego oraz wydarzenia inspirujące rozwój zawodowy mieszkańców regionu.

Statuetki przyznano w dwóch kategoriach:Nagroda 2

  1. Osobowość Rynku Pracy, dla osoby, która jest inicjatorem, promotorem działalności wspierającej zawodowo Małopolan i pracodawców. Tym tytułem nagrodzono działalność, która wyróżnia się na tle innych i związana jest z aktualnymi potrzebami oraz ma na celu niwelowanie problemów, niedostatków rynku pracy lub promowanie dobrych praktyk służących zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy mieszkańców, a także podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego.
  2. Pracodawca Przyjazny Pracownikom, który sprzyja rozwojowi zawodowemu pracowników, wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji. Wyróżnieniem uhonorowano pracodawcę stosującego między innymi rozwiązania ułatwiające godzenie życia zawodowego z rodzinnym, sprzyjającego zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy.

Laureatów wyłoniła Kapituła w składzie:

  • Stanisław Sorys - wicemarszałek województwa małopolskiego - przewodniczący Kapituły, 
  • Marek Piwowarczyk - przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy - członek Kapituły,
  • Józef Bajdel - Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie - członek Kapituły,
  • Andrzej Zając - przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy - członek Kapituły,
  • Jacek Pająk - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - członek Kapituły.

Spośród 15 kandydatów Kapituła tytuł "Osobowość Rynku Pracy 2017" przyznała Andrzejowi Martynusce, wieloletniemu dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. W tej kategorii wyróżnienia odebrali także: Alina Paluchowska, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Krzysztof Gołąb.

Natomiast tytuł "Pracodawcy Przyjaznemu Pracownikom" – spośród 10 zgłoszonych - otrzymała firma Wiśniowski. Wyróżniono również nominowanych: P. P. H. U. Centrum i firmę Hydrosprzęt s. j.

Kapituła Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy przyznała też nagrodę specjalną Markowi Piwowarczykowi, kanclerzowi Loży Małopolskiej BCC oraz przewodniczącemu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.