Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / styczeń 2017 / O Bilansie Kariery podczas spotkania informacyjnego w Tarnowie

O Bilansie Kariery podczas spotkania informacyjnego w Tarnowie

4 stycznia w Sali Lustrzanej w Tarnowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu Erasmus+ w sektorze Edukacji Szkolnej.

W trakcie tego spotkania doradca zawodowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie miał możliwość zaprezentowania realizowanego aktualnie projektu „Kierunek Kariera" oraz usługi Bilans Kariery, informując zebranych gości o tym, iż stanowi on pierwszy krok do otrzymania bonów szkoleniowych na szkolenia językowe, komputerowe i ogólne ,w tym zarządzania projektami, które mogą niejednokrotnie stanowić ważne uzupełnienie kompetencji w kompleksowym zarządzaniu i projektowaniu działań w zakresie Programu Erasmus+.

Na specjalnie przygotowanym stoisku doradcy zawodowi informowali osoby zainteresowane o kryteriach udziału w projekcie, usłudze Bilansu Kariery, przypominając, że pozwala ona na podsumowanie swojego dorobku: doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz odbytych kursów i szkoleń, a także innych posiadanych umiejętności, w tym nieudokumentowanych.

Z Bilansu Kariery mogą skorzystać osoby pracujące (zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników), które:

  • ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
  • ukończyły 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia;
  • mieszkają, uczą się lub pracują na terenie województwa małopolskiego. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Wydział Współpracy Aglomeracyjnej i Międzyregionalnej Urzędu Miasta Tarnowa. Wzięli w nim udział dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (publicznych i niepublicznych) oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i przedstawiciele władz oświatowych.