Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / styczeń 2017 / Oto skład Kapituły Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy

Oto skład Kapituły Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy

W roku 2017 po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda dla inicjatorów przedsięwzięć wspierających rozwój zawodowy Małopolan oraz pracodawców przyjaznych pracownikom.

Małopolska Nagroda Rynku Pracy to wyróżnienie potwierdzające aktywną postawę, konkretne dokonania, honorujące najlepsze inicjatywy wspierające rozwój rynku pracy województwa małopolskiego oraz wydarzenia inspirujące rozwój zawodowy mieszkańców regionu.

Celem nagrody jest promowanie działań, które wspierają rozwój zawodowy Małopolan oraz zwiększają konkurencyjność małopolskich pracodawców.

Oto pełen skład Kapituły:

  • Stanisław Sorys - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Przewodniczący Kapituły, 
  • Wojciech Grzeszek - Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego - członek Kapituły,
  • Marek Piwowarczyk - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy - członek Kapituły,
  • Józef Bajdel - Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie - członek Kapituły,
  • Andrzej Zając - Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy - członek Kapituły,
  • Jacek Pająk - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - członek Kapituły.

Nagroda w 2017 r. przyznawana jest w dwóch kategoriach:

  1. Osobowość Rynku Pracy, dla osoby, która jest inicjatorem, promotorem działalności wspierającej zawodowo Małopolan i pracodawców. Tym tytułem nagrodzona zostanie działalność, która wyróżnia się na tle innych i związana jest z aktualnymi potrzebami oraz ma na celu niwelowanie problemów, niedostatków rynku pracy lub promowanie dobrych praktyk służących zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy mieszkańców, a także podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego.
  2. Pracodawca Przyjazny Pracownikom, który sprzyja rozwojowi zawodowemu pracowników, wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji. Wyróżnieniem uhonorowany zostanie pracodawca stosujący między innymi rozwiązania ułatwiające godzenie życia zawodowego z rodzinnym, sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy. Przyznaną nagrodą doceniony zostać może również pracodawca realizujący programy wspierające w razie konieczności pracowników w procesie zwolnień z przyczyn pracodawcy. 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia, która odbędzie się 30 stycznia 2017 r. w Krakowie.