Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / styczeń 2017 / Przypomnienie o obowiązku złożenia informacji o kontynuowaniu działalności przez instytucję szkoleniową

Przypomnienie o obowiązku złożenia informacji o kontynuowaniu działalności przez instytucję szkoleniową

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz 781), instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru informuje właściwy wojewódzki urząd pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, podając w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. dane aktualne w stosunku do zawartych we wniosku o wpis do rejestru.

Wniosek o kontynuowaniu działalności instytucji szkoleniowej może zostać złożony za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów (http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris).

Po wprowadzeniu danych w systemie STOR, wniosek o kontynuację należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku braku podpisu elektronicznego wniosek należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawnione do reprezentowania (wskazane w CEiDG lub KRS) i przesłać na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac na Stawach 1, 30-107 Kraków.