Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / styczeń 2017 / Znamy wyniki Barometru zawodów dla Małopolski w roku 2017

Znamy wyniki Barometru zawodów dla Małopolski w roku 2017

Wyniki 7. edycji badania pokazują nasilenie się problemów ze znalezieniem pracowników w branży budowlanej oraz transportowo-spedycyjnej.

Barometr zawodów to badanie, które zostało przeprowadzone po raz siódmy w województwie małopolskim, a po raz drugi we wszystkich województwach i powiatach w Polsce. Badanie zleciło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a jego koordynatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Badanie wskazuje, w jakich zawodach będzie łatwiej, a w jakich trudniej znaleźć pracę w najbliższym czasie. Jest to ważna wskazówka dla osób szukających pracy. W przypadku braku ofert pracy w danym powiecie, pokazuje, gdzie jest większa szansa na znalezienie pracy w poszukiwanym zawodzie w powiatach sąsiednich. Pomaga również pracownikom powiatowych urzędów pracy przy tworzeniu planów szkoleń dla bezrobotnych, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz potrzeb pracodawców. Przeznaczony jest również dla osób pracujących chcących podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych.

Rezultatem badania jest zestawienie zawodów poklasyfikowanych w trzy grupy: zawody deficytowe, w których odczuwalny będzie niedobór pracowników (tym samym będzie łatwiej o pracę), zawody nadwyżkowe, w których liczba chętnych do pracy pracowników będzie przewyższać liczbą ofert oraz zawody zrównoważone, w których wystąpi równowaga popytu i podaży.

Zauważalny jest wzrost liczby zawodów deficytowych, szczególnie widoczny w dużych miastach. Problem w większym stopniu dotyczy zawodów związanych z produkcją, niż branży usługowej. Na trudności ze znalezieniem pracowników mają wpływ m.in.: trudne warunki pracy, mało atrakcyjne, nisko płatne oferty, konieczność długich dojazdów do pracy, ale także przerwa w kształceniu w niektórych zawodach, brak umiejętności wymaganych przez pracodawców, niewystarczające doświadczenie, utrata uprawnień lub kwalifikacji, czasem brak chęci do pracy.

Pełne wyniki badania w województwie małopolskim oraz w pozostałych województwach można znaleźć w serwisie internetowym http://www.barometrzawodow.pl