Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / październik 2017 / "Łowcy talentów od juniora do seniora" w Nowym Sączu

"Łowcy talentów od juniora do seniora" w Nowym Sączu

Dyskusja o roli talentów, odkrywaniu swojego potencjału, możliwościach wykorzystania na rynku pracy i budowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej opartej na talentach i zainteresowaniach to temat seminarium, jakie zorganizowano 19 października 2017 r. w Nowym Sączu.

"Łowcy talentów od juniora do seniora" w Nowym Sączu

Spotkanie koordynacyjne dla doradców zawodowych w Nowym Sączu, 19.10.2017 r.

Spotkanie koordynacyjne dla doradców szkolnych i zawodowych subregionu nowosądeckiego pt. "Łowcy talentów od juniora do seniora" odbyło się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem: "Ja na rynku pracy, moje talenty i kompetencje". Przygotował je Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu.

Wśród zaproszonych gości znalazły się: Wiesława Borczyk - prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Sączu, która mówiła o zarządzaniu potencjałem, talentem i doświadczeniem u schyłku kariery zawodowej; Danuta Sowa–Chochorowska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. T. Kościuszki w Nowym Sączu oraz koordynator ds. pracy z uczniem zdolnym w Przedszkolu Galicyjskim, która opowiedziała jak odkrywać talent u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Z kolei Krystyna Dynowska–Chmielewska, przedstawiciel MCDN, podzieliła się wiedzą i doświadczeniem w tworzeniu centrów wsparcia uczniów zdolnych; a Justyna Karplewicz - doradca zawodowy w projekcie "Kierunek Kariera" przybliżyła gościom narzędzia diagnostyczne, dzięki którym osoba dorosła może rozpoznać swój potencjał zawodowy i zainteresowania zawodowe, dokonać bilansu kompetencji i wykorzystać go na rynku pracy.

Natomiast Magdalena Bielak i Anna Hila – przedstawicielki Teatru Nowego w Nowym Sączu opowiedziały o działającym w ich teatrze Banku Talentów, o tym jak złowić talent przez duże T.

Na zakończenie Małgorzata Kwiatkowska – doradca zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu omówiła rolę talentów i kompetencji w planowaniu kariery zawodowej.


Po spotkaniu doradcy zawodowi mogli porozmawiać i wymienić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.