Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / październik 2017 / Dyskutowali o priorytetach i działaniach w ramach EURES

Dyskutowali o priorytetach i działaniach w ramach EURES

Omówienie priorytetów w obszarze EURES na rok 2018, w szczególności Krajowego Planu Działań EURES, to temat przewodni spotkania koordynacyjnego dla kadry EURES, które odbyło się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w miniony piątek.

Dyskutowali o priorytetach i działaniach w ramach EURES

Spotkanie koordynacyjne dla kadry EURES, 27.10.2017 r.

Spotkanie prowadziła Magdalena Sendrowicz-Grabek, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, która przedstawiła zgromadzonym 27 października 2017 r. zagadnienia omawiane na szkoleniu dla kierowników liniowych EURES w Brukseli. 

Z kolei Anna Nowak, doradca EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie zainicjowała dyskusję na temat doświadczeń i dobrych praktyk związanych z realizacją zadań EURES w powiatowych urzędach pracy w Małopolsce.

Wśrod omawianych tematów znalazł się także projekt "EURES Go Further – krok dalej niż inni". Zaprezentowała go Monika Sokół, asystent EURES w Małopolskiej Komendzie Wojewódzkiej OHP w Krakowie. 

Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z przyczynami i skutkami emigracji Małopolan, jakie omówiła Anna Łobodzińska, specjalista ds. badań i analiz w Małopolskim Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Ponadto Katarzyna Kościelniak z Zespołu Programów i Obsługi Instytucji Rynku Pracy przedstawiła kierunki zmian w przepisach dotyczących prowadzenia agencji zatrudnienia, a Wioletta Niewola z Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie -  zatrudniania cudzoziemców.