Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / październik 2017 / Kompetencje zawodowe na europejskim rynku pracy

Kompetencje zawodowe na europejskim rynku pracy

Prezentacja możliwości kształtowania kompetencji zawodowych na różnych etapach życia edukacyjno-zawodowego w oparciu o praktyczne działania – to cel zorganizowanego 19 października w Tarnowie seminarium "Kompetencje zawodowe na europejskim rynku pracy".

Kompetencje zawodowe na europejskim rynku pracy

Seminarium dla doradców zawodowych w Tarnowie

Tematem przewodnim wydarzenia, w którym uczestniczyli doradcy zawodowi z urzędów pracy, jak i instytucji edukacyjnych działających w subregionie tarnowskim, były zagadnienia kompetencji zawodowych - możliwości ich zdobywania poprzez różne aktywności.

Uczestników przywitała Anna Michałek-Kiełbasa, kierownik Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie.

Następnie w tematykę spotkania zgromadzonych wprowadziła prezentacja dotycząca kompetencji przydatnych na europejskim rynku pracy, przedstawiona przez Wiolettę Niewolę, doradcę EURES WUP w Krakowie.

Zagadnienia te rozwinął w trakcie prezentacji korzyści wynikających z wyjazdów studenckich w ramach programu Erasmus+ przedstawiciel Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie - Radosław Pyrek. Swoją prezentację wzbogacił o zaproszenie i wystąpienie studentek z Hiszpanii, studiujących na MWSE w ramach programu unijnego.

O wyzwaniach stojących przed kształceniem wyższym w obliczu zmian na rynku pracy i edukacji poinformowała dr Bożena Szołtysek, kanclerz Tarnowskiej Szkoły Wyższej.    

Kompetencje zawodowe kształtuje się od najmłodszych lat, a tarnowskie życie oświatowe wspiera rozwój uczniów, wykorzystując przy tym różnorodne narzędzia. Jednym z nich jest „Kalendarz doradcy zawodowego", który omówili inicjatorka i twórczyni - Magdalena Szpunar oraz Jerzy Marek. O możliwościach wykorzystania Kalendarza, jak i innych sposobach rozwijania kompetencji dyskutowano w części podsumowującej seminarium.

Seminarium zorganizowano w ramach trwającego w dniach 16-20 października 2017 r. Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.