Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / październik 2017 / Nabór na operatorów przyznających środki na otwarcie działalności gospodarczej

Nabór na operatorów przyznających środki na otwarcie działalności gospodarczej

Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków na projekty w zakresie wsparcia dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Od 31 października do 17 listopada 2017 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3. Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1. Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

O dofinansowanie w ramach konkursu będą mogły wnioskować wszystkie podmioty  - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

  • przedsiębiorcy,
  • uczelnie,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy,
  • organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Wnioskodawcą, partnerem w realizacji projektu lub realizatorem projektu nie może być powiatowy urząd pracy. 

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec 2018 r.

Do rozdysponowania jest ponad 124 mln zł.

Minimalna wartość projektu wynosi 10 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz dokumentacja dostępne są na stronie RPO WM