Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / październik 2017 / Nowi pracownicy dla małych firm z Małopolski

Nowi pracownicy dla małych firm z Małopolski

W Małopolsce trwa dwuletni program "Firma+1", realizowany przez WUP w Krakowie, w którym pomoc w zatrudnieniu pracownika – często pierwszego - otrzymają mikro i mali przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione.

"O sile małopolskiej gospodarki świadczą mikro, małe i średnie firmy. W naszym regionie jest zarejestrowanych ponad 377 tys. firm, z czego prawie 99,9% to sektor MSP. Właśnie u tych najmniejszych przedsiębiorców pracuje aż 73% mieszkańców Małopolski. Dlatego na różne sposoby staramy się wspierać ich rozwój. Program Firma+ finansowany z funduszu pracy to tylko jedna propozycja. Oprócz tego w naszym regionalnym programie operacyjnym mamy zagwarantowane środki na wzmacnianie ich konkurencyjności, szkolenia dla pracowników i pracodawców czy wdrażanie innowacyjnych rozwiązań" - mówi Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Realizowany od początku 2017 roku program "Firma+1" jest dla najmniejszych przedsiębiorstw – mikro, małych i osób samozatrudnionych – realną pomocą na zatrudnienie nowego pracownika. W jego ramach można bowiem zdobyć dofinansowanie miejsca pracy do jednego roku, pieniądze na doposażenie stanowiska lub staże. Program potrwa do końca 2018 roku.

"W roku 2017 z takiej pomocy skorzystało 206 pracodawców. Były to w 85 proc. mikro firmy zatrudniające do 9 pracowników. Firmy małe, mające od 10 do 49 pracowników, stanowiły 15 proc. uczestników programu. Co ważne, 20 proc. wśród mikro podmiotów to były jednoosobowe działalności gospodarcze i dzięki pomocy urzędów pracy właściciele tych firm zatrudnili swoich pierwszych pracowników" – informuje Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

To kolejna oferta samorządu województwa małopolskiego, dzięki której sektor mikro i małych przedsiębiorstw w Małopolsce ma szansę na rozwój.

"Sukcesem programu jest bardzo duże zainteresowanie firm oraz duża ilość osób – ponad 60 proc., która po udziale w programie nadal jest zatrudniana w małopolskich firmach" – dodaje dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Program jest realizowany w powiatach: bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, gorlickim, krakowskim, miechowskim, myślenickim, nowotarskim, olkuskim, proszowickim, suskim, tarnowskim, wadowickim, wielickim oraz mieście Krakowie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przewiduje, że w 2018 roku w programie weźmie udział około 200 mikro i małych firm. Rekrutacja jest zaplanowana na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku.

Realizatorem Małopolskiego Programu Regionalnego "Firma+1" jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – instytucja województwa małopolskiego wraz z 15 powiatowymi urzędami pracy z Małopolski.

Małopolskie firmy

W Małopolsce jest zarejestrowanych ponad 377 tys. podmiotów gospodarczych, w tym ponad 270 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zdecydowana większość - prawie 96% podmiotów, to mikro firmy. Podmioty małe (10-49 pracujących) stanowią powyżej 3%, a średnie (50-249 pracujących) około 0,5% wszystkich zarejestrowanych podmiotów. 291 przedsiębiorstw zatrudnia od 250 do 999 pracowników, a kolejne 54 przedsiębiorstwa od 1 000 pracowników wzwyż.