Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / październik 2017 / O małopolskim podejściu do wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Warszawie

O małopolskim podejściu do wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Warszawie

Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w Małopolsce - to jeden z tematów, jaki poruszono podczas środowego spotkania o charakterze konsultacyjno-informacyjnym dla interesariuszy ZSK w Warszawie.

O małopolskim podejściu do wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Warszawie

Spotkanie interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Warszawie, 11.10.2017 r.

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Edyta Klimowska-Bobula - przybliżyła zgromadzonym 11 października 2017 r. w Centrum Biznesowym w Warszawie elementy regionalnej polityki rozwoju kompetencji na rynku pracy prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Zaznaczyła, że zgłaszanie kwalifikacji rynkowych wymaga wsparcia pracodawców w procesie opisywania i włączania do systemu. Zwróciła również uwagę na istotę działalności Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, do którego należy ok. 150 instytucji.

Z kolei Małgorzata Dudziak - kierownik projektu "Kierunek Kariera" - omówiła założenia projektu, w ramach którego można skorzystać z usługi Bilansu Kariery, pozwalającej na podsumowanie swojego dorobku: doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz odbytych kursów i szkoleń, a także innych umiejętności, które posiadamy, ale nie są one w żaden sposób udokumentowane. Bilans Kariery stanowi także pierwszy krok do otrzymania bonów szkoleniowych na szkolenia językowe i komputerowe kurs prawa jazdy kat. A i B. Opowiedziała też o działalności Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie i edukacyjnych inicjatywach realizowanych przez urząd (m.in. plebiscyt Edukacyjna Gmina Małopolski i Edukacyjne podwieczorki z sołtysami).

Nie zabrakło również informacji o Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, w oparciu o które działa Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia, dbające o wysoką jakość szkoleń w Małopolsce i wspierające instytucje szkoleniowe świadczące usługi edukacyjno–szkoleniowe, zainteresowane stałym podnoszeniem jakości swojej oferty. Ten temat zaprezentowała Justyna Falgier - kierownik Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

Spotkanie zorganizował Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.