Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / październik 2017 / Rozmawiali o społeczno-zawodowych aspektach aktywizacji osób opuszczających zakłady karne

Rozmawiali o społeczno-zawodowych aspektach aktywizacji osób opuszczających zakłady karne

Społeczno-zawodowe aspekty aktywizacji osób opuszczających zakłady karne to hasło zorganizowanego we wtorek, 24 października 2017 r., spotkania z kadrą Służby Więziennej okręgu krakowskiego.

Rozmawiali o społeczno-zawodowych aspektach aktywizacji osób opuszczających zakłady karne

Spotkanie z kadrą Służby Więziennej okręgu krakowskiego

Wprowadzenie do spotkania, którego uczestników przywitali wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Edyta Klimowska-Bobula oraz dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Krakowie - płk Włodzimierz Więckowski, stanowiła prezentacja działań podejmowanych w ramach współpracy w obszarze aktywizacji zawodowej osób osadzonych, przygotowujących się do opuszczenia zakładów karnych.

Omówiono aktualną sytuację na małopolskim oraz lokalnych rynkach pracy ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych na podstawie wyników badania "Barometr zawodów". Prezentacja była dobrym tłem dla przedstawionej tematyki dotyczącej roli zatrudniania osób skazanych w procesie resocjalizacji oraz przygotowywania skazanych do zwolnienia, w szczególności zatrudniania na wolności. Wskazano na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy dla osób osadzonych w ramach programu "Praca dla więźniów".

Podczas spotkania podkreślono również znaczenie kompetencji zawodowych przy poszukiwaniu pracy oraz możliwości ich mierzenia przy wykorzystaniu "Narzędzia do badania kompetencji".