Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / listopad 2017 / Jakość. Dbamy o nią w Małopolsce

Jakość. Dbamy o nią w Małopolsce

9 listopada 2017 r. przypada Światowy Dzień Jakości - święto mające na celu podkreślenie znaczenia jakości i jej nieustającej kontroli.

Światowy Dzień Jakości obchodzony jest co roku, w drugi czwartek listopada. Został zainicjowany w 1989 r. przez 3 główne międzynarodowe organizacje do spraw jakości:

 • Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Jakości, założone w 1946 r.;
 • Europejską Organizację Jakości, założoną w 1956 r.;
 • Unię Japońskich Naukowców i Inżynierów.

Obchody święta mają za zadanie:

 • promowanie wiedzy na temat jakości na całym świecie i zachęcenie do "rozwoju i organizowania dobrobytu",
 • podkreślenie znaczenia jakości i jej nieustającej kontroli,
 • uczczenie osiągnięć w dziedzinie podnoszenia jakości,
 • podniesienie świadomości społeczeństw, jak podejście do jakości systemów i procesów produkcyjnych może mieć wpływ na życie człowieka.

Jakość w Małopolsce

O wysoką jakość szkoleń w Małopolsce dba w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia, funkcjonujące w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

Główne zadania Centrum to:

 • przyznawanie i weryfikowanie prawa do używania znaku jakości MSUES oraz prowadzenie Rejestru instytucji ze znakiem jakości MSUES;
 • monitorowanie jakości usług świadczonych przez instytucje ze znakiem MSUES w oparciu o informacje, w tym od klientów;
 • dbałość o odpowiednią jakość audytów zgodności z MSUES, służącą utrzymaniu wiarygodności i jakości znaku MSUES na rynku poprzez prowadzenie Rejestru uprawnionych firm audytujących i audytorów, audyty monitorujące, organizację szkoleń dla audytorów, weryfikację raportów z audytu i konsultacje dla audytorów;
 • dbałość o aktualność i kompletność MSUES;
 • współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz jakości kształcenia;
 • wsparcie metodyczne dla instytucji zamawiających szkolenia finansowane ze środków publicznych;
 • monitorowanie rynku szkoleniowego w Małopolsce.

O Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) to nowatorskie w skali całego kraju narzędzie zapewniania jakości kształcenia, powstałe we współpracy z partnerami Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU).

Zawiera 20 standardów, odnoszących się do 4 obszarów: usługi edukacyjno-szkoleniowej, kompetencji kadry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych.

Prace nad MSUES trwały ponad 3 lata, a bazę merytoryczną opracował w 2010 r. zespół naukowców i praktyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek. Łącznie w pracach nad modelem uczestniczyło 25 naukowców oraz prawie 90 instytucji.