Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / listopad 2017 / Małopolanie, badajcie się!

Małopolanie, badajcie się!

Mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 50. rok życia, mogą brać udział w programach profilaktycznych dotyczących nowotworów jelita grubego i raka piersi.

Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2. Programy Zdrowotne) w Małopolsce realizowane są projekty nastawione na wykrywanie raka jelita grubego i raka piersi. Ich wartość to prawie 13,5 mln zł.

Gdzie możesz się zgłosić?

Aktualnie rekrutacja prowadzona jest w następujących projektach: