Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / luty 2017 / Bilans Kariery na konferencji o lokalnym rynku pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

Bilans Kariery na konferencji o lokalnym rynku pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

27 stycznia 2017 r. doradca zawodowy z tarnowskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej prezentował założenia projektu "Kierunek Kariera" podczas konferencji "Sytuacja na lokalnym rynku pracy w powiecie dąbrowskim oraz formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 2017 roku".

Konferencja, w której wzięli przedsiębiorcy i pracodawcy oraz przedstawiciele samorządów, była poświęcona aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz dostępnym dla przedsiębiorców formom wsparcia. W trakcie wydarzenia mówiono o zmianach w przepisach podatkowych na rok 2017, podkreślono także, iż osiągnięte rezultaty były możliwe dzięki ofertom pracy składanym przez pracodawców oraz aktywnej współpracy z samorządami.

Podczas konferencji doradca zawodowy udzielał informacji dotyczących projektu "Kierunek Kariera". Szczególną uwagę poświęcono usłudze Bilansu Kariery, która pozwala na podsumowanie swojego dorobku: doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz odbytych kursów i szkoleń, a także innych posiadanych umiejętności, w tym nieudokumentowanych. Bilans Kariery stanowi również pierwszy krok do otrzymania bonów, które pozwolą uczestnikom projektu "Kierunek Kariera" uzyskać dofinansowanie do szkoleń językowych i komputerowych.

Przypominamy, iż z Bilansu Kariery mogą skorzystać osoby pracujące (zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników), które:

  • ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
  • ukończyły 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia;
  • mieszkają, uczą się lub pracują na terenie województwa małopolskiego.  

Wydarzenie zorganizowali: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowy Urząd Pracy, Zrzeszenia Przedsiębiorców i Handlowców Powiatu Dąbrowskiego oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej.

fot.: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej