Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / luty 2017 / Ruszają konsultacje społeczne nowego regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski

Ruszają konsultacje społeczne nowego regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski

W piątek, 17 lutego br., rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. W 2017 r. na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców regionu zostanie przeznaczonych 8 mln zł.

W ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego do każdego z subregionów trafi 1 mln 330 tys. zł zamiast - jak podczas pierwszej edycji - 1 mln zł.

Podział na subregiony

 

Zmienił się także podział na subregiony. Powiat bocheński przyporządkowany został w tym roku do subregionu tarnowskiego, a powiaty: myślenicki i wadowicki do subregionu podhalańskiego. Te zmiany mają zapewnić, że w każdym z subregionów znajdzie się zbliżona liczba osób uprawnionych do zgłaszania zadań i oddawanie na nie głosu. 

Zgłaszanie inicjatyw i głosowanie

 

Ujednolicono również zasady zgłaszania zadań i głosowania na nie. Każdy z mieszkańców Małopolski, który ukończył 16 lat, będzie mógł w ramach swojego miejsca zamieszkania zgłosić tzw. zadania małe i zadania duże. Za zadanie małe zostaną uznane wszystkie inicjatywy, które dotyczyć będą projektów z danego powiatu lub miasta Kraków, a ich wartość mieści się w granicach od 50 tys. zł do 100 tys. zł. Zadanie duże to takie, które zaplanowane jest dla co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie lub Krakowie, a jego wartość nie może być niższa niż 100 tys. zł i wyższa niż 400 tys. zł.

Zmianie uległ też sposób głosowania. Małopolanie będą mogli oddać tylko jeden głos, wybierając spośród wszystkich zadań małych i dużych, zgłoszonych w ramach powiatu i subregionu, w którym mieszkają (w I edycji można było oddać w sumie dwa głosy: jeden na zadanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne).

Nowy regulamin daje także większe prawa autorom inicjatyw, którzy na etapie weryfikacji zadania wciąż mają możliwość wprowadzania poprawek i uzupełnienia lub wycofania złożonego przez siebie projektu. Natomiast, w przypadku konieczności wprowadzenia modyfikacji zadania już po przeprowadzeniu głosowania, autor projektu zostanie w ten proces zaangażowany.

Konsultacje Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski potrwają do 3 marca 2017 r. (pobierz harmonogram). W ich ramach mailowo i listownie przyjmowane będą stanowiska organizacji pozarządowych, zorganizowanych zostanie też 5 spotkań konsultacyjnych, w których mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele NGO, jak i wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu. Wyniki konsultacji poznamy najpóźniej na początku kwietnia. 

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Małopolski znajdują się na stronie bo.malopolska.pl.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM