Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / luty 2017 / Spada bezrobocie. Małopolska w czołówce

Spada bezrobocie. Małopolska w czołówce

W IV kwartale 2016 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce wyniosła 6,7%. Województwo małopolskie pod jego względem znajduje się na 3. miejscu w kraju - tuż za województwami: wielkopolskim i śląskim.

Na koniec IV kwartału 2016 r. w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 96 531 osób, co stanowi najniższą odnotowaną wartość na koniec roku od 1999 r.

W ciągu roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 23 tys. osób, co oznacza spadek bezrobocia o prawie jedną piątą. Natomiast w porównaniu do poprzedniego kwartału bezrobocie pozostało na prawie niezmienionym poziomie (wzrost o 399 osób, tj. o 0,4%).

Małopolska na 3. miejscu w kraju z niską stopą bezrobocia

Województwo małopolskie znajduje się na 3. pozycji w kraju pod względem stopy bezrobocia - tuż za województwami: wielkopolskim (5%) i śląskim (6,6%).

W IV kwartale 2016 r. stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 6,7% - o 1,6 punktu procentowego mniej niż wartość ogólnopolska (8,3%).

Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach i miastach Małopolski

Zróżnicowanie stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach jest prawie czterokrotne: od 3,6% w Krakowie do 13,9% w powiecie dąbrowskim.

W 8 powiatach wartość stopy była niższa od wojewódzkiej - mieście Krakowie (3,6%), powiatach: myślenickim (5,0%), suskim (5,6%), krakowskim (5,8%), wadowickim (6,2%), bocheńskim (6,2%), mieście Nowym Sączu (6,3%) i miechowskim (6,6%).

Z kolei niższą od ogólnopolskiej (8,3%) stopą bezrobocia rejestrowanego charakteryzują się: powiat wielicki (6,8%), miasto Tarnów (7,1%), powiaty: oświęcimski (7,9%), brzeski (8,1%) i proszowicki (8,1%).

Pozostałe powiaty nadal borykają się z wysokim bezrobociem rejestrowanym (gorlicki - 8,5%, olkuski - 9%, tarnowski - 9,6%, nowotarski - 9,6%, limanowski - 10,1%, nowosądecki - 10,5%, chrzanowski - 10,5%, tatrzański - 11,6%, dąbrowski - 13,9%).

Ile osób zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy?

Przepływy w rejestrze bezrobotnych w IV kwartale 2016 r. przebiegały podobnie jak przed rokiem. W ciągu całego kwartału zarejestrowano 40 438 osób, a wyrejestrowano 40 039 bezrobotnych.

W grudniu 2016 r. w powiatowych urzędach pracy w Małopolsce zarejestrowano 13 609 bezrobotnych, w tym 708 zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (przed rokiem odpowiednio 13 415 i 911 osób).

W tym samym czasie wyrejestrowano 12 097 osób, z czego 6 689 z powodu podjęcia pracy.

Saldo napływu było dodatnie i wyniosło 1 512 osób, czyli o 3 556 osób mniej niż przed rokiem.

Oferty pracy w powiatowych urzędach pracy - ile wpłynęło?

W IV kwartale 2016 r. pracodawcy zgłosili prawie 23 tys. ofert pracy. Liczba zgłoszonych miejsc pracy w porównaniu do III kwartału była niższa o 19%, natomiast w stosunku do ostatniego kwartału roku 2015 ofert było więcej o prawie 37%.

W ciągu całego roku do małopolskich urzędów pracy wpłynęło 103,7 tys. ofert pracy - o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej.

Małopolski rynek pracy - informacje miesięczne