Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / luty 2017 / Straciłeś pracę z winy pracodawcy? Skorzystaj z projektów outplacementowych

Straciłeś pracę z winy pracodawcy? Skorzystaj z projektów outplacementowych

Małopolska ma w gotowości program dla ponad 900 osób, które straciły pracę z przyczyn pracodawcy w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub są zagrożone zwolnieniem.

W konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wybrano 7 operatorów, którzy świadczą usługi w ramach programu outplacementowego. Wartość programu kompleksowego wsparcia dla zwalnianych Małopolan to ponad 20 mln zł.

Wiosną 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę 7 projektów outplacementowych. Programy już ruszyły i będą realizowane do 2018 roku przez:

  1. Interkadrę Sp. z o.o. (województwo małopolskie).
  2. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki, chrzanowski).
  3. Powiat Nowosądecki (powiat nowosądecki).
  4. Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. (województwo małopolskie).
  5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju "Synergia" (województwo małopolskie).
  6. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. (Kraków, powiaty: krakowski, olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wielicki, proszowicki, miechowski).
  7. WYG Consulting Sp. z .o.o. (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki, chrzanowski).

Projekty typu outplacement są projektami szybkiego reagowania, realizowanymi w trybie gotowości do świadczenia wsparcia. Outplacement to system łagodnych zwolnień, powiązanych z programem wsparcia dla pracowników poprzez m.in. poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia, a przede wszystkim pomoc w znalezieniu nowej pracy. To kompleksowa, zindywidualizowana pomoc obejmująca wszystkie usługi rynku pracy dopasowana do potrzeb każdej z osób, które uczestniczą w projekcie outplacementowym.

Na wsparcie mogą liczyć pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy, osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wsparcie mogą uzyskać także osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej może zostać przeznaczone m.in. na szkolenia i doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, staże i praktyki przygotowujące do pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, studia podyplomowe, a także na bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą. Dotacjami na własną firmę będą wsparte osoby należące do jednej z grup: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, powyżej 50 roku życia, osoby w wieku poniżej 30 lat, jak również osoby z niepełnosprawnościami.

Zadaniem operatorów jest stały monitoring rynku pracy, informowanie o możliwość wsparcia Małopolan, zapewnienie szybkiej reakcji na pojawiające się zwolnienia i potrzeby oraz udzielenie adekwatnego wsparcia uczestnikom projektu.

W cały proces zaangażowany jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, który wyłonił operatorów w trybie konkursu. Urząd koordynuje i monitoruje działania wszystkich 7 firm. W praktyce oznacza to, że w przypadku pojawienia się informacji o możliwych zwolnieniach grupowych WUP w Krakowie sprawdza, który z 7 operatorów wprowadzi program w zwalniającej firmie i będzie wspierał pracowników potrzebujących pomocy. Urząd sprawdza również efekty realizowanych programów. WUP w Krakowie wspiera operatorów także informacjami oraz analizami na temat sytuacji na regionalnym rynku pracy.

W regionie obecnie bezrobocie spadło do poziomu 6,7 proc. Województwo małopolskie utrzymało swoją pozycję pod względem stopy bezrobocia - trzecią po województwach wielkopolskim (5%) i śląskim (6,6%).