Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / luty 2017 / Zapraszamy na spotkania dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zapraszamy na spotkania dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Pracodawców z subregionów: sądeckiego, tarnowskiego, krakowskiego i Małopolski Zachodniej zachęcamy do udziału w spotkaniach poświęconych KFS, z którego można korzystać za pośrednictwem PUP.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument polityki rynku pracy, funkcjonujący na podstawie znowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z jego środków pracodawcy mogą sfinansować kursy, szkolenia, studia podyplomowe, nawet do wysokości 100% wartości kształcenia.

Spotkania odbędą się:

  • dla pracodawców z subregionu sądeckiego (powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski) 20 lutego 2017 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego (ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz) w sali 114 w godz. 09.30-11.00, 11.30-13.00, 13.30-15.00;
  • dla pracodawców z subregionu tarnowskiego (powiaty: brzeski, bocheński, dąbrowski, tarnowski) 22 lutego 2017 r. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów) w sali 127 w godz. 10.00-11.30, 12.00-13.30, 14.00-15.00;
  • dla pracodawców z Malopolski Zachodniej (powiaty: wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski) 27 lutego 2017 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu (ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim) w godz. 13.00-15.00;
  • dla pracodawców z subregionu krakowskiego (powiaty: proszowicki, myślenicki, wielicki, krakowski, miasto Kraków) 1 marca 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (plac na Stawach 1, 30-107 Kraków) w sali 306 w godz. 09.30-11.00, 11.30-13.00, 13.30-15.00.

Zgłoszenia przyjmowane są e-mailowo na adres: kfs@wup-krakow.pl lub telefonicznie pod numerem: 12 428 78 25. Ilość miejsc ograniczona.