Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / marzec 2017 / Bezrobocie: Małopolska na 3. miejscu w kraju

Bezrobocie: Małopolska na 3. miejscu w kraju

W styczniu 2017 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce wyniosła 6,9%. Województwo małopolskie pod jego względem znajduje się na 3. pozycji w kraju.

W styczniu 2017 r. w małopolskich urzędach pracy odnotowano zwiększenie liczby bezrobotnych do 100 881, tj. o 4 350 osób.

Obserwowany od listopada wzrost poziomu bezrobocia ma charakter sezonowy.

Kobiety stanowiły 53% bezrobotnych, a ich udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych zmniejszył się o 1 punkt procentowy w stosunku do końca roku 2016.

Małopolska na 3. miejscu w kraju z niską stopą bezrobocia

Województwo małopolskie znajduje się na 3. pozycji w Polsce pod względem stopy bezrobocia - za województwami: wielkopolskim (5,2%) i śląskim (6,8%).

W styczniu 2017 r. stopa bezrobocia w Małopolsce wzrosła do 6,9% (z 6,7%), ale wyniosła o 1,7 punktu procentowego mniej niż wartość ogólnopolska (8,6%).

Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach i miastach Małopolski

W poszczególnych powiatach sytuacja jest nadal mocno zróżnicowana. W Krakowie udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych zawodowo utrzymał się na poziomie z końca roku - 3,6%.

Stopa bezrobocia niższa lub równa wojewódzkiej wystąpiła w powiatach: myślenickim (5,5%), krakowskim (5,9%), suskim (6%), bocheńskim (6,3%), wadowickim (6,4%), Nowym Sączu (6,5%), miechowskim (6,9%).

W przedziale między wartością wojewódzką a ogólnopolską znalazły się powiaty: wielicki (7,1%), miasto Tarnów (7,3%), proszowicki (8,1%), oświęcimski (8,2%), brzeski (8,3%).

Ze skalą bezrobocia wyższą niż ogólnopolska mamy do czynienia w powiatach: gorlickim (9,1%), olkuskim (9,4%), nowotarskim (9,9%), tarnowskim (10%), limanowskim (10,6%), chrzanowskim (10,8%), nowosądeckim (10,9%), tatrzańskim (11,3%) oraz dąbrowskim (14,5%).

Ile osób zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy?

W pierwszym miesiącu 2017 r. odpływ bezrobotnych z rejestrów urzędów pracy przewyższył napływ o prawie 2 tys. osób. Odpływ bezrobotnych (16,6 tys.) miał znacznie większą skalę niż przed rokiem - rejestry opuściło ponad 6 tys. osób więcej niż w styczniu 2016 r. Z kolei napływ był mniejszy o 1,6 tys. osób niż rok wcześniej i wyniósł 14,7 tys. osób. Wskazuje to na kurczenie się zasobów pracy w regionie.

W styczniu 2017 r. zarejestrowano ponad 1,7 tys. osób niepracujących w okresie poprzedzającym rejestrację. Po zwolnieniu z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy zarejestrowało się prawie 800 osób. Pozostałe 12,2 tys. nowo zarejestrowanych stanowiły osoby, którym umowy wygasły lub same złożyły wypowiedzenie. 53,3% wyrejestrowanych podjęła pracę. Nieznacznie zmniejszył się udział wyrejestrowań z niepotwierdzenia gotowości do pracy - 1,8 tys. osób. Wzrosła liczba osób, które dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego - w styczniu było ich 1,2 tys.

Oferty pracy w powiatowych urzędach pracy - ile wpłynęło?

W styczniu 2017 r. pracodawcy zgłosili 8,5 tys. ofert pracy - o 2,2 tys. więcej niż w grudniu i o 3 tys. więcej niż w styczniu roku poprzedniego. Oferty pracodawców z sektora publicznego stanowiły 8% wszystkich zgłoszonych. Pracy sezonowej dotyczyło 2,2 tys. ofert (25%), staży - 636 ofert (7%), a pracy subsydiowanej - 1,4 tys. ofert.

Małopolski rynek pracy - informacje miesięczne