Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / marzec 2017 / O Bilansie Kariery podczas Dnia Otwartego PWSZ w Tarnowie

O Bilansie Kariery podczas Dnia Otwartego PWSZ w Tarnowie

Dzień Otwarty daje uczestnikom niecodzienną możliwość poznania uczelni od „środka”, zajrzenia tam, gdzie na co dzień wejść nie można. W tym roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbył się on 10 marca.

Kandydaci na studentów mieli okazję uczestniczenia w przykładowych wykładach akademickich, wysłuchali prezentacji najciekawszych kierunków i zwiedzili uczelnię. Jedną z przygotowanych przez PWSZ atrakcji była gra terenowa. Na terenie uczelni czynne były także specjalne punkty informacyjne, w których wszystkie zainteresowane osoby mogły uzyskać informacje na temat kierunków i specjalności kształcenia, trybu i warunków rekrutacji czy też pomocy materialnej.

Wzorem lat ubiegłych w trakcie Dnia Otwartego swoje propozycje prezentowali nie tylko przedstawiciele poszczególnych kierunków, ale także organizacje studenckie, koła naukowe, biuro karier, inkubator przedsiębiorczości czy doradcy zawodowi.

Na stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy doradca zawodowy przedstawiał informację dotyczącą Bilansu Kariery i szkoleń dostępnych w projekcie „Kierunek Kariera", przekazywał osobom zainteresowanym ulotki i inne materiały informacyjno-promocyjne związane z projektem.

Szczególną uwagę poświęcono usłudze Bilansu Kariery, która pozwala na podsumowanie swojego dorobku: doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz odbytych kursów i szkoleń, a także innych posiadanych umiejętności, w tym nieudokumentowanych. Bilans Kariery stanowi również pierwszy krok do otrzymania bonów, które pozwolą uczestnikom projektu "Kierunek Kariera" uzyskać dofinansowanie do szkoleń językowych i komputerowych.

Przypominamy, iż z Bilansu Kariery mogą skorzystać osoby pracujące (zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników), które:

  • ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
  • ukończyły 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia;
  • mieszkają, uczą się lub pracują w Małopolsce.