Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / marzec 2017 / Trwa rekrutacja do projektów RPO WM. Wejdź lub wróć na rynek pracy!

Trwa rekrutacja do projektów RPO WM. Wejdź lub wróć na rynek pracy!

Masz więcej niż 30 lat, nie pracujesz i mieszkasz w Małopolsce? Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dzięki którym łatwiej odnajdziesz się na rynku pracy.

W ramach uczestnictwa w projekcie możesz skorzystać z takich form wsparcia jak:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże.

Wybierz któryś z poniższych projektów i zgłoś się!

 1. ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej - JMM Mariusz Lewandowski;
 2. Aktywizacja zawodowa niesłyszących - Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS;
 3. Wbrew barierom - Fundacja AKME;
 4. Cichy pracownik II - Centrum Zespołów Analityczno-Strategicznych Sp. z o.o;
 5. Aktywni, potrzebni, kompetentni - kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 30+ w Małopolsce - Stowarzyszenie WIOSNA;
 6. OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI - PRO STUDIO MICHAŁ CICHOŃ;
 7. Naprzeciw zmianom - PRO STUDIO MICHAŁ CICHOŃ;
 8. KIERUNEK RYNEK PRACY - program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 r. ż. pozostających bez pracy w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia w Małopolsce - SENSE Consulting sp. z o. o.;
 9. Bo jak nie my to kto - ProBiznes Marta Krawczyk;
 10. NOWE KWALIFIKACJE DLA TWOJEGO SUKCESU - program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z terenu powiatów, w których stopa bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego - KOMPASS CONSULTING Buczkowski Maciej;
 11. Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy - Project Hub sp. z o.o.;
 12. Życie zaczyna się po 50-tce - szkolenia i staże zawodowe dla kobiet 50+ - Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.;
 13. Kobiety do pracy! - EUROKONSULTANT Radosław Jaźwiec;
 14. Miejsce Aktywizacji Społecznej i Zawodowej "MASZ KLUCZ" dla osób niepełnosprawnych 30+ z powiatu olkuskiego i miechowskiego - Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "KLUCZ";
 15. Chcę pracować - projekt aktywizacyjny dla osób po 30. roku życia - SPOŁECZNA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I HANDLU;
 16. Droga do zatrudnienia - SYSTEMA Sp. z o.o.;
 17. Małopolskie Aktywne Kobiety - Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce;
 18. Rozwój i praca - aktywizacja zawodowa osób po 50 r. ż. - Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce;
 19. Praca i Sukces - Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie;
 20. Małopolskie Centrum Aktywizacji - kierunek zatrudnienie - Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki;
 21. Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra;
 22. Zatrudnienie w cenie - Eurodoradztwo Sp. z o.o.;
 23. Aktywni na rynku pracy - RJ CONSULTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 24. Proces aktywizacji zawodowej bodźcem do zatrudnienia! - QS Zurich;
 25. RESTART III - Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50. roku życia - GRUPA DORADCZA PROJEKT SPÓŁKA Z O.O.

Projekty dla osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Małopolsce

 1. Nowe możliwości - aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 50. roku życia - Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem;
 2. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego;
 3. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (II) - Grodzki Urząd Pracy;
 4. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej;
 5. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w tym długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami, w  powiecie limanowskim - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej.