Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / marzec 2017 / Wejdź lub wróć na rynek pracy - zgłoś się do projektu!

Wejdź lub wróć na rynek pracy - zgłoś się do projektu!

Masz więcej niż 30 lat, nie pracujesz, jesteś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy i mieszkasz w Małopolsce? Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dzięki którym zmienisz swoją sytuację na rynku pracy.

W Małopolsce 21 powiatowych urzędów pracy realizuje projekty adresowane do osób powyżej  30. roku życia zarejestrowanych w urzędzie jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), należace w szczególności do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej, 
  • osoby długotrwale bezrobotne, 
  • osoby o niskich kwalifikacjach, 
  • kobiety. 

W ramach uczestnictwa w projekcie możesz skorzystać z takich form wsparcia jak:

  • poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże.

Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wdrażają:

Ich wartość to ponad 44 mln zł.