Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / kwiecień 2017 / 50 milionów dla młodych biernych zawodowo w Małopolsce

50 milionów dla młodych biernych zawodowo w Małopolsce

Wsparcie dla ponad 2 tys. osób młodych wchodzących na rynek pracy oferują projekty subregionalne, na które wnioski można składać do WUP w Krakowie od 25 kwietnia do 9 maja. Wartość tej pomocy sięga 50 milionów złotych i trafi do Małopolan w czwartym kwartale tego roku.

"Chcemy umożliwić większej liczbie młodych Małopolan z grupy NEET, nie uczących się, nie pracujących i nie kształcących się, korzystanie z szans, jakie daje Program Wiedza Edukacja Rozwój oraz dać równe szanse osobom mieszkającym w różnych częściach Małopolski, dlatego kwota przeznaczona na ten konkurs została podzielona na 6 subregionów: Miasto Kraków, Krakowski Obszar Metropolitarny, Subregion Tarnowski, Subregion Sądecki, Subregion Podhalański i Małopolskę Zachodnią" - wyjaśnia Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Wnioski o dofinansowanie projektów w tym konkursie mogą składać instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego, ochotnicze hufce pracy, instytucje szkoleniowe, publiczne służby zatrudnienia czy agencje zatrudnienia.

Wsparcie w ramach projektów cechować będzie indywidualność i kompleksowość. Osoby bierne zawodowo zostaną objęte między innymi pomocą specjalistów, stażami, szkoleniami odpowiadającymi na potrzeby lokalnego rynku pracy i innymi formami dokształcania się. Dzięki temu będą miały możliwość zdobyć doświadczenie i umiejętności, jakich wymagają pracodawcy. Oferowana pomoc ma zwiększyć ich szanse na podjęcie pracy.

Pomoc dla młodych biernych zawodowo w Małopolsce oferowana będzie również w ramach "Małych Inicjatyw", o których czytaj tutaj.

Małopolska należy do województw o największym udziale osób poniżej 30. roku życia w strukturze ludności. Do kategorii tej zalicza się 37% Małopolan.

Więcej informacji dotyczących naboru wniosków znajduje się na stronie www.power.wup-krakow.pl.