Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / kwiecień 2017 / Bezrobotni z szansą na znalezienie stałej pracy

Bezrobotni z szansą na znalezienie stałej pracy

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki z Bezrobociem. W Małopolsce 2000 długotrwale bezrobotnych ma szansę na podjęcie stałego zatrudnienia, dzięki trwającej obecnie II edycji zlecania działań aktywizacyjnych prywatnym agencjom zatrudnienia.

Działania aktywizacyjne, które mają na celu wsparcie osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, realizuje od 1 czerwca 2016 r. firma Industry Personnel Services. Zawarto z nią umowę 22 kwietnia 2016 r. Podpisali ją wówczas: Jacek Pająk - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, przedstawiciele 6 powiatowych urzędów pracy - z Limanowej, Wadowic, Suchej Beskidzkiej, Olkusza, Myślenic, Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego oraz przedstawiciel wykonawcy usługi.

Założenia usługi oraz metody współpracy agencji z uczestnikami uwzględniają m.in.:

 • indywidualne podejście do aktywizacji - na 1 doradcę przypada nie więcej niż 50 klientów;
 • swobodny dobór wsparcia - doradca dobiera formy pomocy najbardziej potrzebne klientowi, bez względu na jego wiek, profil;
 • wsparcie w różnych obszarach społeczno-zawodowych;
 • elastyczne formy kontaktu - spotkania, telefon, e-mail, SMS, centra otwarte w godz. 07.00-19.00;
 • stały dostęp do stanowisk komputerowych;
 • opiekę dla dzieci podczas spotkań z doradcą czy w czasie trwania szkoleń.

W ciągu 9 miesięcy realizacji usługi zatrudnienie znalazło 670 osób. Głównie pracują oni w branży produkcyjnej.

Proces aktywizacji umożliwiający Małopolanom wejście lub powrót na rynek pracy przebiega w 4 etapach:

 • szczegółowa diagnoza sytuacji uczestnika projektu,
 • wsparcie aktywizacyjne,
 • pomoc w procesie dochodzenia do zatrudnienia i podjęcie pracy,
 • wsparcie utrzymania zatrudnienia i włączenia społecznego.

W ramach 2. edycji zlecania z pomocy skorzysta 2000 osób długotrwale bezrobotnych z powiatów: limanowskiego (500), nowosądeckiego (500), wadowickiego (300), olkuskiego (300), suskiego (200) oraz myślenickiego (200). Skuteczność podjętych działań wykażą przyjęte wskaźniki:

 • skuteczności zatrudnieniowej (osoby, które podejmą zatrudnienie) - co najmniej 1000 osób,
 • utrzymania w zatrudnieniu (osoby, które przepracują co najmniej 90 dni) - co najmniej 600 osób.

"Agencja zatrudnienia wynagradzana jest głównie za efekt - skuteczne doprowadzenie do podjęcia przez osobę bezrobotną pracy i utrzymanie jej przez co najmniej 90 i 180 dni. Ponadto istotnym założeniem w tej usłudze jest stosowanie zasady „czarnej skrzynki", zgodnie z którą wykonawcy usługi nie jest narzucany sposób działania ani ograniczany katalog instrumentów, które może stosować. Ma on swobodę w wyborze usług i dostosowywaniu ich do indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych w celu osiągnięcia efektu" - informuje Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Ponad pół tysiąca osób znalazło pracę w trakcie I edycji zlecania

Dzięki I edycji zlecania agencjom zatrudnienia usługi poszukiwania pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Małopolsce zostało zatrudnionych ponad 520 osób (spośród 1000 uczestników programu).

Blisko połowa z nich znalazła zatrudnienie na umowę o pracę, pozostali na umowę zlecenie. Własną działalność gospodarczą założyło 20 bezrobotnych. Prawie 50% uczestników zatrudnionych było na pełen etat lub na umowę zlecenie z miesięcznym wynagrodzeniem na poziomie co najmniej płacy minimalnej. Uczestnicy projektu najczęściej zatrudniani byli w branżach: handlowej, usługowej i produkcyjnej.

Usługa realizowana w latach 2015-2016 w powiatach: bocheńskim, nowotarskim, krakowskim oraz Krakowie była zlecona firmie Ingeus. Spośród 1000 osób, których wspierała firma, pracę znalazło ponad 520 osób z powiatów: bocheńskiego (102 osoby), nowotarskiego (124 osoby), krakowskiego (111 osób) oraz Krakowa (186 osób).

Małopolska pionierem zlecania działań aktywizacyjnych

W sumie Małopolska już po raz trzeci zleca działania aktywizacyjne podmiotom niepublicznym. Pierwszy raz miało to miejsce w 2013 r. w ramach projektu „Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych".

W projekcie tym wypracowano założenia usługi, w tym m.in. mechanizm wynagradzania realizatora, kierowania osób bezrobotnych do agencji zatrudnienia czy sposób kontrolowania prowadzonych przez nią działań. Opracowano także kryteria przetargowe, na podstawie których powinny być wybierani realizatorzy. Model przetestowano w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, tarnowskim, dąbrowskim, gorlickim i mieście Nowy Sącz. W ramach pilotażu pracę podjęło 356 osób długotrwale bezrobotnych.

W Małopolsce w rejestrach powiatowych urzędów pracy pozostaje 100 408 osób. 53,1% z nich stanowią osoby długotrwale bezrobotne, wśród których dominują kobiety (57,5%).