Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / kwiecień 2017 / Bilans Kariery na Targach Pracy PWSZ w Tarnowie

Bilans Kariery na Targach Pracy PWSZ w Tarnowie

28 kwietnia w Tarnowie odbyły się Targi Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, w których wzięli udział przedstawiciele instytucji rynku pracy, ale przede wszystkim pracodawcy.

Bilans Kariery na Targach Pracy PWSZ w Tarnowie

Targi Pracy PWSZ w Tarnowie, 28.04.2017 r.

W trakcie targów doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie prezentowali informacje zawodowe o rynku pracy. Doradca EURES udzielał wskazówek przydatnych przy poszukiwaniu pracy za granicą. Największym zainteresowaniem wśród odwiedzających stoisko Centrum cieszyła się oferta realizowanych warsztatów, a także informacje dotyczące metod poszukiwania pracy oraz wsparcia oferowanego w ramach projektu "Kierunek Kariera".

Szczególną uwagę poświęcono usłudze Bilansu Kariery, pozwalającej na podsumowanie swojego dorobku: doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz odbytych kursów i szkoleń, a także innych posiadanych umiejętności, w tym nieudokumentowanych. Bilans Kariery stanowi również pierwszy krok do otrzymania bonów, które pozwolą uczestnikom projektu "Kierunek Kariera" uzyskać dofinansowanie do szkoleń językowych i komputerowych.

Przypominamy, iż z Bilansu Kariery mogą skorzystać osoby pracujące (zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników), które:

  • ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
  • ukończyły 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia;
  • mieszkają, uczą się lub pracują w Małopolsce.  

W trakcie wydarzenia studenci mieli też okazję skonsultować swoje CV i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej podczas indywidualnych konsultacji z doradcą.