Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / kwiecień 2017 / Małopolski Dzień Uczenia się 2017

Małopolski Dzień Uczenia się 2017

Zapraszamy szkoły, ośrodki kultury, instytucje doradztwa edukacyjno–zawodowego, firmy szkoleniowe, samorządy lokalne, PUP-y i inne instytucje do włączenia się w organizację MDU.

Hasło tegorocznej, 7. edycji wydarzenia, koordynowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i odbywającego się od 8 do 10 czerwca, brzmi: "Każdy może zrobić karierę".

Zachęcamy instytucje, aby z okazji Małopolskiego Dnia Uczenia się zorganizowały u siebie bezpłatnie dla mieszkańców wydarzenie (lub wydarzenia), które będzie twórczym rozwinięciem tego hasła i promowały aktywność edukacyjną wśród osób w różnym wieku. Wydarzenie takie powinno zwracać uwagę na to, że największym kapitałem każdego z nas jest to, co umiemy. To dzięki temu jesteśmy w stanie wystartować z sukcesem na rynku pracy bez względu na wiek. Powinniśmy wiedzieć, gdzie znaleźć ludzi, którzy nam w tym pomogą.

Formuła wydarzenia, które Państwo zaproponujecie, może być różna - od tradycyjnych konsultacji, warsztatów i szkoleń, przez formy internetowe takie jak: webinaria, szkolenia e-learningowe czy prezentacje online, po luźniejsze formy jak: gry, testy czy konkursy. Odbiorcą tych wydarzeń powinni być naturalni odbiorcy usług danej instytucji.

Instytucje chcące zaangażować się w organizację Małopolskiego Dnia Uczenia się 2017 proszone są o wypełnienie (do 15 maja 2017 r.) ankiety online, która jest deklaracją włączenia się przez nie w obchody MDU, a równocześnie informacją na temat organizowanych przez nią działań. Na podstawie tych informacji Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przygotuje pełny harmonogram wydarzenia.

Informację o ofercie wszystkich organizatorów prześlemy do mediów z prośbą o upublicznienie. Harmonogram będzie promowany w Internecie - na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz na stronach województwa, a także na naszych profilach na Facebooku.

Co roku w obchody Małopolskiego Dnia Uczenia się włącza się około 50 instytucji z całego regionu - publicznych, jak i prywatnych. Organizują one wydarzenia adresowane do różnych grup odbiorców, od najmłodszych do seniorów, które odbywają się w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski.