Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / kwiecień 2017 / O Bilansie Kariery i wsparciu dla przedsiębiorców podczas Forum Srebrnej Gospodarki

O Bilansie Kariery i wsparciu dla przedsiębiorców podczas Forum Srebrnej Gospodarki

Bilans Kariery, dostępne możliwości rozwoju firm, podnoszenie kwalifikacji przez ich pracowników - to główne kwestie, jakie interesowały odwiedzających stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w trakcie IV Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki.

O Bilansie Kariery i wsparciu dla przedsiębiorców podczas Forum Srebrnej Gospodarki

IV Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki, 12.04.2017

Podczas 4. edycji forum, zorganizowanego 12 kwietnia 2017 r. przez Jurajską Izbę Gospodarczą, w którym wzięło udział około 100 przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji senioralnych z terenu Małopolski, rozmawiano o problemach w zakresie zatrudniania osób starszych i przeciwdziałania wcześniejszemu przechodzeniu na emeryturę przez osoby aktywne, chcące kontynuować zatrudnienie w dotychczasowych miejscach pracy.

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Edyta Klimowska-Bobula - omówiła formy wsparcia małopolskich pracodawców i pracowników w ramach Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2017.

Z kolei zainteresowani ofertą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie mogli uzyskać m.in. szczegółowe informacje dotyczące Bilansu Kariery - specjalistycznej usługi doradczej świadczonej w ramach projektu "Kierunek Kariera", pozwalającej na podsumowanie dotychczas nabytych umiejętności, po to, aby móc je w efektywny sposób wykorzystać w dalszym rozwoju. Bilans Kariery stanowi także pierwszy krok do skorzystania z dofinansowania (nawet do 87%) na szkolenia językowe, ogólne i komputerowe w formie bonów szkoleniowych.

Z Bilansu Kariery mogą skorzystać osoby pracujące (zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników), które:

  • ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
  • ukończyły 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia;
  • mieszkają, uczą się lub pracują na terenie województwa małopolskiego.

 Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia.