Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / kwiecień 2017 / O wsparciu dla młodych w Małopolsce

O wsparciu dla młodych w Małopolsce

Dotacje na projekty wspierające osoby młode na małopolskim rynku pracy to główny temat spotkań, które odbyły się na przełomie marca i kwietnia br. w Małopolsce.

Spotkania w Wadowicach i Krakowie, zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, dotyczyły ogłoszonych 24 marca 2017 r. konkursów w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Małe Inicjatywy oraz Projekty Subregionalne.

Uczestniczyli w nich przedstawiciele instytucji zainteresowanych składaniem wniosków w konkursach.

"Małe Inicjatywy"

Na realizację tzw. "Małych Inicjatyw" zostanie przeznaczonych 10 mln zł. Szansę na otrzymanie dofinansowania pomysłów na pomoc w znalezieniu pracy dla osób w wieku między 18. a 29. rokiem życia mają m.in. instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego, ochotnicze hufce pracy.

Wnioski na projekty aktywizujące osoby młode bierne zawodowo będzie można składać w WUP w Krakowie od 25 kwietnia do 22 maja.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.power.wup-krakow.pl.

"Projekty Subregionalne"

Wsparcie w ramach "Projektów Subregionalnych" cechować będzie indywidualność i kompleksowość. Osoby bierne zawodowo zostaną objęte między innymi pomocą specjalistów, stażami, szkoleniami odpowiadającymi na potrzeby lokalnego rynku pracy i innymi formami dokształcania się. Dzięki temu będą miały możliwość zdobyć doświadczenie i umiejętności, jakich wymagają pracodawcy. Oferowana pomoc o wartości 50 mln zł ma zwiększyć ich szanse na podjęcie pracy.

Wnioski będą przyjmowane w WUP w Krakowie od 25 kwietnia do 9 maja.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie www.power.wup-krakow.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami informacyjnymi, prezentowanymi podczas spotkań: